Spotkanie 25.04.2016

Kolejne spotkanie tradycyjnie rozpoczęliśmy od omówienia spraw klubowych. Prezydent Maciej Matwiejczuk i Sekretarz Monika Rosińska pokazali trzy projekty tabliczek z logo i nazwą naszego klubu. Jeden z nich zostanie wybrany a przygotowane tabliczki umieszczone w szpitalnej pracowni neurologicznej wyposażonej przez klub.

Na zebraniu Zarządu RC Warszawa Fryderyk Chopin rozmawiano o akcjach podejmowanych przez klub – zarówno tych zrealizowanych jak i planowanych oraz o tym, jak są one odbierane przez członków. Wiceprezydent Dorota Komor w uzgodnieniu z Zarządem przygotowała ankietę, która zawiera szereg pytań dotyczących jakości spotkań oraz wszystkich działań podejmowanych przez RC Warszawa Fryderyk Chopin. Na następnym spotkaniu, 9 maja, każde z nich będzie przez nas oceniane w skali od 1 do 6. Ankieta została pomyślana jako anonimowe wyrażenie opinii ale wszystkie osobiste uwagi i sugestie będą przez Zarząd mile widziane.

Rusza kolejna edycja konkursu „Rowerowa Szkoła” corocznie przeprowadzana przez Szkołę Podstawową nr 154. W zeszłym roku nasz klub przekazał nagrody, których sponsorem był Piotr Plonkowski. W tym roku również włączymy się w tę akcję – dla zwycięskiej klasy ufundujemy bilety do kina.

Prezydent Maciej Matwiejczuk zapowiedział, że na spotkaniu 23 maja dokonamy wyboru Prezydenta Elekta i członków Zarządu a wstępne kandydatury zostały już klubowi przedstawione. Wraz z końcem obecnej kadencji klub zasilą nowi członkowie: Iwona i Mattias Renz oraz Piotr Kowalski.

IMG_4546    IMG_4549

Następnie głos zabrała Karolina Demiańczuk – studentka SGH i członkini Rotaract Warszawa Fryderyk Chopin, pomysłodawczyni aplikacji Spontime, która choć jest jeszcze na etapie projektowania to już wzbudza ogromne zainteresowanie mediów oraz inwestorów, gotowych natychmiast wyłożyć nawet 3 miliony dolarów na jej realizację. Pomysł jest prosty – umożliwia znajomym organizowanie spontanicznych spotkań za pomocą aplikacji mobilnej. Zarówno sama aplikacja jak i promocja wymaga jeszcze wiele pracy całego, pięcioosobowego zespołu, ale przygotowanie merytoryczne oraz niezwykłe w tak młodym wieku obycie biznesowe uprawniają do twierdzenia, że już wkrótce przedsięwzięcie osiągnie wielki sukces na świecie. W pełni zasługuje na przyznany tytuł „Odkrycie Roku 2016”.

Karolina podkreśliła, że wiele zawdzięcza Rotary, którego była stypendystką – umożliwiło jej nawiązanie kontaktów na całym świecie i dało szansę na zdobycie doświadczenia. Dzięki temu wie, że sukces jest możliwy, nie wolno się zniechęcać ani poddawać. Jest skromna, ciężko pracuje; ma plan i konsekwentnie go realizuje. Całe przedsięwzięcie finansuje ze swoich środków, jeszcze nic nie zarobiła lecz już wkrótce to się zmieni a my trzymamy kciuki za powodzenie!

13095919_496914393834102_3295081882606919241_n