Spotkanie 07.11.2016

W naszym spotkaniu klubowym Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 7 listopada 2016 r. uczestniczyli goście: Aleksandra Włodarska vel Głowacka – Prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, Piotr Kowalski oraz Krzysztof Komor. W tym numerze Biuletynu przedstawiamy informacje z naszego ostatniego spotkania, a także wybiegamy w przyszłość, przedstawiając informacje o przyszłym spotkaniu naszego Klubu – kolacji wigilijnej – z uwagi na wyjątkowych gości tego spotkania, którzy przybędą do nas dzięki staraniom naszego Prezydenta Elekta Moniki Rosińskiej.

echo2  echo4

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO

O Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO opowiedziała nam Pani Aleksandra Włodarska vel Głowacka. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO – powstała w marcu 1995 roku z inicjatywy rodziców dzieci niedosłyszących oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy. Jest organizacją pozarządową. Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Fundacja aktualnie opiekuje się ok. 750 rodzinami. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 6 mln. osób niesłyszących i niedosłyszących. Ważne jest to, że Fundacja skupia wokół siebie całe rodziny i zajmuje się nie tylko dzieckiem z wadą słuchu, ale także jego najbliższym otoczeniem. Dużą rolę w działalności Fundacji mają wolontariusze z rodzin korzystających z pomocy Fundacji.

Zaproszenie na uroczystą kolację wigilijną w dniu 19 grudnia 2016 r.

Nasz Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin postanowił pomóc wszystkim Powstańcom, potrzebującym dodatkowego wsparcia i dlatego w październiku 2016 roku uruchomiliśmy akcję charytatywną „Pomoc dla Uczestników Powstania Warszawskiego 1.08.1944 – 3.10.1944”. W związku z naszą akcją charytatywną w dniu 19 grudnia 2016 r. na klubowej kolacji wigilijnej będziemy gościć przedstawicieli Głównego Związku Powstańców Warszawskich, uczestników Powstania Warszawskiego. Nasi goście są niezwykli i z tego względu chcielibyśmy jeszcze przed naszym wspólnym spotkaniem przybliżyć ich postacie. Powstanie Warszawskie 1944 roku to trwająca 63 dni walka zbrojna rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku i bardzo ważne wydarzenie w tragicznej historii Polski w II Wojnie Światowej. To największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, która trwała od 1 sierpnia 1994 r. do 2 października 1944 r. Większość uczestników Powstania Warszawskiego to polska młodzież pomiędzy 13, a 18 rokiem życia, która oddała życie i zdrowie w walce o wolność i miłość do ojczyzny. Do dziś żyjących Powstańców jest niewielu i z roku na rok ich liczba maleje. Powstańcy Warszawscy to nie tylko bohaterowie narodowi, ale nieliczni już naoczni świadkowie tamtych wojennych lat.

Na naszej wigilii będziemy mieli honor gościć wśród nas: dr major Halinę Jędrzejewską, pseudonim „Sławka”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy, dr ppłk. Zbigniewa Galperyna, pseudonim „Antek”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, pseudonim „Sęk”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, kapitan Marią Trębicką – Nesterowicz, pseudonim „Korwin”, por. Jerzego Mindziukiewicza, pseudonim „Jur” oraz kapitana Tadeusza Romana, pseudonim „Kowalski”.

Związek Powstańców Warszawskich (ZPW) jest organizacją kombatancką, działająca od listopada 1989 roku. Związek zrzesza wszystkich byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 roku, niezależnie od ich przynależności do organizacji konspiracyjnych oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1944 roku na przyczółkach, jako żołnierzy jednej wielkiej bitwy.

Dr major Halina Jędrzejewska, pseudonim „Sławka” tuż przed wybuchem Powstania ukończyła 18 lat, należała do patrolu sanitarnego przy dowódcy batalionu Miotła, kpt. Niebory. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i Książęcej. W czasie Powstania została dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych. Po Powstaniu została osadzona w obozach jenieckich w Niemczech, skąd po wyzwoleniu została przewieziona do Wielkiej Brytanii, gdzie służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet w Polskich Siłach Lotniczych (WAAF). Po wojnie wróciła do Polski, gdzie skończyła studia medyczne i obroniła pracę doktorską. Pracowała w klinice ortopedii. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy.

Dr ppłk. Zbigniew Galperyn, pseudonim „Antek” miał w sierpniu 1944 r. ukończone 15 lat. Podczas Powstania był strzelcem w batalionie Chrobry I. Został odznaczony Krzyżem Walecznych za żołnierskie dokonania. Uczestniczył w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Starym Mieście. W walkach w dniu 24 sierpnia 1944 r. został ciężko ranny. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Ppłk. Eugeniusz Tyrajski, pseudonim „Genek” i „Sęk”. Kiedy wybuchła wojna miał zaledwie 13 lat. Był członkiem Szarych Szeregów. Brał udział w akcjach małego sabotażu, w ramach którego podrzucano Niemcom satyryczne pisemko pod tytułem „Der Klabautermann” (po polsku duch okrętowy, postać pojawiająca się żeglarzom na tonącym okręcie tuż przed katastrofą) oraz dywersyjne pismo „Der Hammer”, malowano na murach symbole Polski Walczącej, okolicznościowe napisy z racji świąt narodowych – 3 maja, czy 11 listopada. Nadto specjalnym stemplem z karykaturą Hitlera i napisem „Hycler” stemplowano plakaty niemieckie. Ppłk. Eugeniusz Tyrajski uczestniczył w przygotowaniach do Powstania Warszawskiego. Brał udział w walkach na terenie Sadyby. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Kapitan Maria Trębicka – Nesterowicz, pseudonim „Korwin”. Przed wybuchem Powstania mieszkała na Filtrowej w Warszawie. Brat jej był w 7. Zgrupowaniu „Ruczaj”, plutonie „Bicz”. Ona zaś sama w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – V zgrupowaniu „Siekiera” – 1. kompanii. Brała udział w walkach na szlaku bojowym Górny Czerniaków – Śródmieście Południe.

Porucznik Jerzy Mindziukiewicz, pseudonim „Jur” w czasie wybuchu Powstania miał 17 lat. Brał udział w walkach na Dworcu Pocztowym.

Kapitan Tadeusz Roman, pseudonim „Kowalski”. Tu przed wybuchem Powstania ukończył 15 lat. Był członkiem Armii Krajowej – zgrupowanie „Radosław” – batalion „Czata 49” – pluton „Mieczyków” – drużyna łączników dowództwa batalionu.

Już po raz ósmy RC Warszawa Fryderyk Chopin, wspólnie z Białołęckim Ośrodkiem Sportu zorganizował Bieg Niepodległości dla dzieci z rocznej Wymiany Młodzieżowej.
W tym roku dystans wynosił pięć kilometrów. W biegu wzięła udział młodzież w wieku 16 -18 lat, z Wymiany Młodzieżowej z USA, Kanady, Meksyku, Tajwanu i Brazylii.

bieg5

Spotkanie 17.10.2016

Spotkanie klubowe Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 17 października 2016 r. poświęcone było prawie w całości wymianie rotariańskiej. Uczestniczyła w nim młodzież, która jest obecnie w trakcie wymiany rotariańskiej w Polsce, młodzież która już brała udział w wymianie zorganizowanej przez nasz Klub oraz młodzież, która aplikuje w naszym Klubie, aby w organizowanej przez nas wymianie uczestniczyć. Spotkanie było bardzo ważne dla nas i dla naszych młodych gości, bo nieczęsto zdarza się możliwość wymiany, poglądów i doświadczeń na tak dużym forum. Tym bardziej że była z nami młodzież, która dzięki wymianie rotariańskiej i naszemu klubowi doświadczenie zdobywała na całym świecie. Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin pomaga i utrzymuje stały kontakt z naszą młodzieżą, która jest zawsze u nas mile widziana. Oprócz młodzieży z wymiany rotariańskiej w naszym spotkaniu uczestniczyli: Małgorzata Walach, Jacek Walach – Rotarianin z Koszalina, Sylwester Truszkowski, Piotr Kowalski, Beata Bachurska oraz Joanna Bielicka.

p1170996

p1170997

20161017_183630

Nasi młodzi goście z wymiany

Poniżej w wielkim skrócie przedstawiamy informacje, którymi podzieliła się z nami młodzież uczestnicząca w wymianie rotariańskiej.

Tytus – opowiadał o wymianie na Tajwanie. Tytus wrócił do kraju w czerwcu br., po 10 miesiącach. Wymiana nauczyła go przede wszystkim cierpliwości. To ważna umiejętność, która będzie mu przydatna na całe życie. Podczas wymiany Tytus poznał kulturę Tajwanu i doradzał naszej młodzieży, aby być otwartym na wszystkie doświadczenia i poznanie różnorodnych miejsc, poglądów i kultur. Tytus powiedział: „ważne jest by być gotowym na wszystko”. Na Tajwanie Tytus uczył się w szkole angielskojęzycznej, ale poznał też język chiński. Po przyjeździe do kraju Tytus nadal szkoli swój chiński, rozmawiając z Jessy, która jest na wymianie organizowanej przez nasz Klub i mieszka u Tytusa. Zdaniem Tytusa można się nauczyć mówić po chińsku już w trzy miesiące. Na kolejną wymianę Tytus chciałby pojechać do USA.

Joanna – obecnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego, uczestniczyła w wymianie zorganizowanej przez nasz klub we Francji. Na spotkaniu opowiedziała nam jak pomogła jej wymiana młodzieżowa i co przez nią zyskała. Wymownie przedstawiało to zdjęcie Joasi zrobione na początku wymiany i na koniec. Zdjęcie po zakończeniu wymiany przedstawiało silną, zmotywowaną dziewczynę, po której widać było, że wszystko co chce w życiu osiągnąć – uda jej się. Gratulujemy takiej zmiany! Doświadczenia, którymi podzieliła się z nami Joasia są dla nas ważne, bo dokonywane były z kilkuletniej perspektywy. Joasia była na wymianie w Francji w 2012-2103 roku, dzięki Pawłowi Rosińskiemu, który organizuje wymianę z Francją dla całego naszego Dystryktu. Szkoła, do której chodziła Joasia kształciła francuską młodzież arystokratyczną. Joasia ukończyła rok w klasie europejskiej z językiem angielskim, ale językiem obowiązującym w Dystrykcie 1650 był francuski i do dziś Joasia rozmawia ze swoimi przyjaciółmi z wymiany po francusku. Miastem goszczącym było Rennes, stolica Bretanii. Podczas wymiany zorganizowano niezapomniane spotkanie całej młodzieży uczestniczącej w wymianie we Francji. Spotkanie było pod wieżą Eiffla i uczestniczyło w nim prawie 800 osób. Joasia dużo podróżowała, była też w Brukseli, poznała kulturę Francji i zasmakowała we francuskim jedzeniu. Jednak to co najważniejsze to nauka życia jaką otrzymała i wytrwałość w dążeniu do celu!

Bartłomiej – opowiadał o wymianie w USA. Bartek był w Pensylwanii na przełomie 2015/2016. Szkoła do której uczęszczał dawała możliwość dużego wyboru przedmiotów z listy oferowanej przez szkołę. Jedynym warunkiem wyboru przedmiotów było zaliczenie odpowiedniej liczby punktów. Zajęcia w szkole nie były tylko teoretyczne, ale obejmowały też aspekty praktyczne. Bartek, m.in wybrał kurs przemówień publicznych, co było widać, bo opowiedział nam o swojej wymianie bardzo profesjonalnie, pomimo tego że zawiodła go technika! Bartek opowiedział nam dużo o konkursie „First Robotic Competition”, w którym uczestniczył wraz z całą drużyną zajmując 24 miejsce w zawodach. Konkurs, którego początki wywodzą się z USA obecnie odbywa się w 24 krajach. Polega na zebraniu drużyny uczniów, środków oraz zbudowaniu i zaprogramowaniu robota, który ma wykonać określone regulaminowe zadania. Wszystko to terminie w 6 tygodni. Zadania co roku się zmieniają. Na zwycięzców konkursu czekają stypendia, które w obecnej edycji konkursu wynoszą łącznie aż 30 milionów USD. Kolejne zawody rozpoczynają się już 7 stycznia 2017 r.

Zgromadzenie Dystryktu 2231 we Wrocławiu w dniach 14-16.10.2016

W Zgromadzeniu Dystryktu brała udział nasza koleżanka Ewa Wierzchowska, jako Oficer Dystryktu i jako reprezentant naszego Klubu, biorąc czynny udział z innymi delegatami w podejmowaniu ważnych uchwał dotyczących naszego Dystryktu. Podczas Zgromadzenia odbyło się szereg ciekawych seminariów. Nasza koleżanka brała udział w seminarium dotyczącym Rotary Fundation prowadzonym przez Herberta Ederera z Dystryktu 1920 (Austria), seminarium o Public Image prowadzonym przez George Podzimek z Dystryktu 2240 (Republika Czeska), seminarium dotyczącym Membership prowadzonym przez Irenę A. Brichta z Dystryktu 2240 (Republika Czeska) oraz dotyczącym Alumni prowadzonym przez Luciano Di Martino z Dystryktu 2080 (Republika Włoska). Nasza koleżanka uczestniczyła też w międzynarodowym sympozjum “Porozmawiajmy o Rotary” z udziałem gości m.in. z Niemiec, Węgier, Włoch, Czech, Austrii. Wszystkie dyskusje w tym międzynarodowym gronie były bardzo interesujące i odkrywały ciekawe, nowe spojrzenie na sytuację klubów Rotary w poszczególnych krajach.

image1

Wigilia w Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin – dnia 19 grudnia br. godz. 18.00

Mamy wielką przyjemność poinformować, że Hotel InterContinental razem z Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin będzie w tym wyjątkowym dniu gościł na wigilii klubowej niezwykłe osoby – Powstańców Warszawskich – przedstawicieli Związku Powstańców Warszawy. Nasi Bohaterowie zostaną ugoszczeni dzięki uprzejmości Hotelu InterContinental. Cieszymy się niezmiernie, że dzięki projektowi Pomocy Powstańcom będziemy mieli możliwość kontaktu z tymi niezwykłymi i cudownymi osobami. Wielkim honorem dla naszego Klubu będzie móc gościć Bohaterów, którzy są niedoścignionym wzorem patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jest to niezwykła okazja dla Nas i naszych przyjaciół, by móc osobiście spotkać się z Powstańcami zwłaszcza w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, doświadczyć ich niezwykłych opowieści, a co najpiękniejsze móc przełamać się opłatkiem i życzyć im wszystkiego najlepszego. Koszt kolacji dla osób spoza Klubu to 80 zł. 

Nasz Klub w oczach Naszych Gości

Sympatycznie było nam wszystkim usłyszeć, co zdaniem naszego gościa Małgorzaty Walach wyróżnia nasz Klub. A są to przede wszystkim sympatyczni ludzie, przyjacielska atmosfera, możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wspólnymi zainteresowaniami oraz bardzo interesujące projekty charytatywne. Małgosia zwróciła także uwagę na smaczny bufet, który zapewnia nam Hotel InterContinental. Jednakże dla Małgosi, podobnie jak i dla nas, najważniejsza jest ciepła, serdeczna i wesoła atmosfera w jakiej odbywają się nasze spotkania klubowe, która umożliwia zrealizowanie wspólnie wielu dobroczynnych akcji. Słowa te są dla nas miłe, bo Małgosia zna się na przyjmowaniu gości, gdyż od lat zajmuje się turystyką, a obecnie prowadzi ośrodek wczasowy w Serbinowie na Morzem Bałtyckim. Jesteśmy zgranym zespołem i dzięki temu udaje nam się organizować wiele pożytecznych akcji charytatywnych. Tak będziemy trzymać dalej.