Spotkanie 09.01.2017

Nasze pierwsze spotkanie klubowe w 2017 roku było bardzo kameralne i uczestniczyli w nim tylko członkowie naszego klubu, a tematem spotkania były sprawy klubowe. Omówiliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia, propozycje nowych projektów, pomysły na współpracę z innymi klubami na całym świecie oraz finansowanie działań klubu i projektów klubowych. Dużą część spotkania poświęciliśmy wymianie młodzieżowej i dorosłych. Omówiliśmy także współpracę z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz możliwości realizacji z Towarzystwem wspólnych przedsięwzięć. Poniżej zamieszczamy kilka słów o naszym Klubie.

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin od początku powstania realizuje rotariańskie motto “Służba ponad własne interesy”. Klub noszący imię najwybitniejszego Polaka – Fryderyka Chopina – został założony w marcu 2015. Klubem sponsorującym powstanie naszego Klubu był Rotary Club Warszawa City, założony ponad 25 lat temu. W marcu 2017 r. Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin będzie obchodził swoje drugie urodziny, ale nasi członkowie działają w szeregach rotariańskich już od ponad 20 lat. Pomimo relatywnie krótkiej historii nasz Klub przeprowadził szereg akcji charytatywnych. Wyposażyliśmy pracownię w Klinice Neurologii Samodzielnego Klinicznego Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, zebraliśmy środki na leczenie chłopca chorego na raka, wspieraliśmy warszawski zespół szkół w projekcie „Rowerowa Szkoła” oraz zrealizowaliśmy wiele innych indywidualnych akcji charytatywnych, także z udziałem innych Klubów Rotary.

Nasz Klub jest organizacją apolityczną, pozarządową (NGO) i niereligijną. Zarząd naszego Klubu składa się z następujących osób: Halina Rajska – Prezydent, Dorota Komor – Wiceprezydent, Maciej Matwiejczuk – Past Prezydent, Monika Rosińska – Prezydent Elekt, Irena Graczyk – Skarbnik i Paweł Rosiński – Sekretarz.

Spotkanie 19.12.2016 Wigilia klubowa

Tradycyjnie ostatnie spotkanie klubu w roku kalendarzowym to wieczerza wigilijna, którą świętowaliśmy w dniu 19 grudnia 2016 r. w Hotelu InterContinental Warszawa Centrum. Dzięki uprzejmości dyrekcji Hotelu InterContinental, mogliśmy gościć wspaniałych ludzi – Powstańców Powstania Warszawskiego 1949 r. Hotel InterContinental ufundował dla naszych gości wspaniałą wigilijną wieczerzę, w której uczestniczyli przedstawiciele Związku Powstańców Warszawy – uczestnicy Powstania Warszawskiego: dr major Halina Jędrzejewska ps. Sławka, dr ppłk Zbigniew Galperyn ps. Antek, ppłk. Eugeniusza Tyrajski ps. Genek i ps. Sęk, kpt. Maria Trębicka – Nesterowicz ps. Korwin, por. Jerzy Mindziukiewicz ps. Jur oraz kpt. Tadeusz Roman ps. Kowalski. Spotkanie klubowe uświetnił swoją obecnością Pan Marcin Szymfel dyrektor Hotelu InterContinental Warszawa Centrum. W ten niezwykły wieczór do klubu przyjęliśmy nowych członków – Renatę Rogalską i Piotra Kowalskiego. Powitaliśmy Małgosię Grodzką, która do tej pory była członkiem RC Warszawa Belweder a teraz mamy zaszczyt mieć ją w naszym gronie. W świątecznej wieczerzy brali udział także Krzysztof Porembny, Joanna Cichacka, Joachim Franke, Joanna Bielicka, Michał Skup oraz Edyta Filipowicz z córką Weroniką, nasza młodzież z Rotaract Warszawa Chopin i młodzież zagraniczna z rocznej wymiany.

Wieczerza wigilijna

Wieczerza wigilijna RC Warszawa Fryderyk Chopin była w tym roku wyjątkowa. Razem z nami przy wspólnym stole usiedli bohaterowie − Powstańcy Warszawscy. Kolację wigilijną ufundował dla naszych gości Hotel InterContinental. Hotel InterContinental gości nasz Klub od początku powstania i zawsze nas oraz naszych gości wspaniale przyjmuje. Tym razem przyjęcie było tradycyjne z barszczem, pierogami, rybami i świątecznym ciastem. Spotkanie było bardzo wzruszające. Zagraniczna młodzież z rocznej wymiany rotariańskiej zaśpiewała piękną polszczyzną polską kolędę, wymienialiśmy się prezentami. Panowała ciepła rodzinna atmosfera. Wielkim zaszczytem i honorem dla nas było móc gościć, przełamać się opłatkiem i wspólnie śpiewać kolędy z tak wybitnymi patriotami, naszymi Bohaterami! Piękny, magiczny czas przy wspólnym stole zostanie na długo w pamięci nas wszystkich.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych bohaterów.

Dr major Halina Jędrzejewska ps. Sławka

jako 18-latka została sanitariuszką batalionu Miotła kpt. Niebory. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i Książęcej. W czasie powstania dwukrotnie została odznaczona Krzyżem Walecznych. Osadzona w obozie jenieckim w Niemczech, po wyzwoleniu trafiła do Wielkiej Brytanii, a później wróciła do Polski. Tu ukończyła studia medyczne i napisała pracę doktorską. Przez wiele lat pracowała w klinice ortopedii w Warszawie. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

dr ppłk Zbigniew Galperyn ps. Antek
w sierpniu 1944 r. miał 15 lat, był strzelcem w batalionie Chrobry I. Odznaczony Krzyżem Walecznych, brał udział w walkach na Starym Mieście, w Śródmieściu i na Woli. Dnia 24 sierpnia został ciężko ranny. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

ppłk. Eugeniusz Tyrajski ps. Genek i ps. Sęk

harcerz z legendarnych Szarych Szeregów, uczestniczył w akcjach małego sabotażu. Kiedy wybuchło powstanie, miał 13 lat. Walczył na terenie Sadyby. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

kpt. Maria Tębicka – Nesterowicz ps. Korwin

w sierpniu 1944 r. miała 19 lat, walczyła w I obwodzie Radwanu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, uczestniczka szlaku bojowego Górny Czerniaków – Śródmieście Południowe;

por. Jerzy Mindziukiewicz ps. Jur
w powstaniu brał udział jako 17-latek, uczestnik zaciekłych walk na Dworcu Pocztowym;

kpt. Tadeusz Roman ps. Kowalski

15-letni wówczas członek Armii Krajowej Zgrupowania Radosław, batalion Czata 49 pluton Mieczyków, łącznik dowództwa batalionu.

Przyjęcie nowych członków

W ten uroczysty wieczór do klubu przyjęliśmy nowych członków, Renatę Rogalską i Piotra Kowalskiego. już z nami zżyci od dawna i bardzo cieszymy się na ich przyjęcie do naszego klubu. Witamy w rotariańskich szeregach i życzymy samych sukcesów!

W naszym gronie powitaliśmy Małgosię Grodzką – do tej pory wielką przyjaciółkę naszego klubu, osobę zasłużoną dla powstania RC Warszawa Fryderyk Chopin. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie! Mamy nadzieję, że będzie się u nas czuła doskonale a Jej powszechnie znane zaangażowanie oraz kreatywność znajdą w naszym klubie doskonały grunt do rozwoju i dadzą Jej oraz nam wszystkim mnóstwo satysfakcji!

Podpisanie umowy o współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 12 grudnia 2016 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina podpisało z Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin umowę o współpracy w celu szerzenia i pogłębiania wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechniania Jego twórczości. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina jest ośrodkiem chopinowskim o wieloletniej tradycji i międzynarodowym znaczeniu. Towarzystwo organizowało wiele imprez międzynarodowych: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Konkursy płytowe Grand Prix du Disque F. Chopin (od 1985 r.), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985 r.), sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicą (m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999); sprawowało stałą opiekę nad młodymi pianistami organizując od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina a także współpracowało i udzielało pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą.  W 1985 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 r. Międzynarodową Fundację im. F. Chopina, a w 1995 r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin. W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej (m.in. cykle koncertowe w Łazienkach, Sannikach, Brochowie, Podkowie Leśnej, festiwal w Powsinie, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Amatorów, Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque).

Dyrektorem Towarzystwa jest Pan Albert Grudziński – muzykolog, teoretyk muzyki, członek Komitetu Honorowego Hommage a`Artur Rubinstein, urodzony w Warszawie w rodzinie od kilku pokoleń związanej z tradycjami muzycznymi, którego przodkowie przyjmowali na swoich salonach Fryderyka Chopina na niedzielnych koncertach. Więcej informacji o Towarzystwie można znaleźć na stronie http://www.tifc.chopin.pl/index.php

Spotkanie 05.12.2016

W dniu 5 grudnia 2016 r. na spotkaniu klubowym Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin w Hotelu InterContinental gościliśmy Anglika piszącego o Polsce w swoim blogu oraz Piotra Kowalskiego i młodych kandydatów na wymianę młodzieżową w ramach naszego klubu.

Patrick Ney – jedyny obcokrajowiec piszący blogi po polsku.

Patrick choć jest Anglikiem na swoim blogu https://paddislaw.wordpress.com/ o Polsce mówi tak (cyt.) „Jako Anglik w Polsce, dla mnie jest taki miło, że mogę pokazać innym obcokrajowcom, jaki mamy fajny kraj. Dlatego było ogromny zaszczyt być twarzą Warszawy dla nowej kampanii miasta Warszawy ‚Welcome to Warsaw’.”

Patrick bardzo ciekawie opowiadał o Swoich doświadczeniach w Polsce, o tym jak się u nas czuje i okazało się, że on nie jest u nas, tylko jesteśmy tu wszyscy w Polsce razem. Najlepiej oddaje to wiersz Patricka, który cytuję poniżej w oryginalnej pisowni:

Polska to dla mnie…

Tradycja, historia, jedność,  szacunek dla starszych.  Gościnność.

Kombinowanie.

Narzekanie.

Załatwienie.

Przepchanie

Meldowanie

Pieczenie.

Gdzie świętujemy, obchodzimy, się kłócimy, plotkujemy,
Gdzie Pamiętamy.
Gdzie wszyscy ma swoją priorytety, niestety
Gdzie tyle słońca w całym mieście
Gdzie dziwny jest ten świat.

Polska to pokonanie trudności, represji.

Polska to walczenie do końca wbrew dyktatorom, reżimom.

Polska to doby sojusznik,  straszliwy wróg.

Polska to krzyż.

Polska to tęcza.

Świecki w cmentarzach
Świecki pod zabytkami

Obsesja z szalikami.

Ciepłe mieszkania.

Dobry chleb, suchy kiełbasa, słodkie piwa, tysiąc sposobów na śledź, niesmaczne sery, domowe nalewki, pysze jabła.

Polska to pierogi, pietruszki, paluszki.
Duże poduszki
Marszał Piłsudski
Szary pomniczki
Kartki i kolejki.
Bo Pan tu nie stał.

Polska to piraci przed kołem, dżentelmeni w domu.

Spryciarzy, cwaniaki, menele.

Wąsy, mohery.

Polska to trzy razy całowania, klaskanie w samolotach i niemili kelnerzy.

Polska to duże psy w małych mieszkaniach.

Cienkie papierosy i piwo z słomką.

Kraj przedsiębiorców, urzędów i armii urzędników.

Rzeki, lasy, plaże, pole, sosny,

Drogi, stadiony, mosty, pociągi.

Polska to apel wojskowy.

Polska to zginęły miliony, stracone kultury, zgubiona przeszłość.

Wielkie, silni faceci,

Ładne, utalentowane kobiety

Śliczne dzieci.

Polska to być może i może być, oj tam, posłuchaj, powiem Wam, przestań już, chodź tu, słucham Pana, dać znać, dać radę, dać klapsy, przystanek na żądanie, przestań, siadaj, gdzie ‘no’ to znaczy tak, może i nie wiem, to ą, ę, ś, ż, ź, czy, ci i si.
Dwadzieścia sposobów na numer dwa.

Gdzie ksiądz brzmi w Szczecinie i baba z wozu, koniom lżej.

Polska to szabla, orła, koń, smok, syrena, bocian i żubr.

Wieś

Miasta

Dom i Mieszkania

Fiaty i Mercedesy.

Polska to gest ‘V’

Polska to lider

Polska to wolność.

Polska to nadzieja

Polska to przyszłość

Mój dom,

Mój kraj.

Moja rodzina.

Polska to nasza duma i sława

Polska to My

Dumny jestem żyć w takim kraju.”

Patrick Ney (https://paddislaw.wordpress.com/2015/11/)