Spotkanie 29.05.2017

Jak co roku, młodzież przebywająca w Polsce w ramach programu RYE, pod koniec rocznego pobytu przygotowała prezentacje przedstawiające ich kraj, rodziny i szkoły. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem, które jednocześnie było sporym wyzwaniem, ponieważ mówili wyłącznie w języku polskim. Prezydent Halina Rajska każdemu z nich wręczyła nagrodę. Będziemy tęsknić za Annouck z Francji, Thais z Brazylii, Zeelynem z USA oraz Ulą i Jessie z Tajwanu.

Prezentacjom przysłuchiwali się nasi goście z RC Konstancin: Teresa Sendor, Iwona Roscoe i Marcin Kotlicki. Ich klub tym roku po raz pierwszy będzie brał udział w programie RYE, dlatego chętnie skorzystają z naszych doświadczeń.

Po raz drugi nasz klub był organizatorem Dnia Dziecka dla dzieci osób pozbawionych wolności w więzieniu na Grochowie. W dwie kolejne soboty dzieci osadzonych miały okazję spotkać się ze swoimi rodzicami przy zabawie i słodkim poczęstunku, którego sponsorem był RC Warszawa Fryderyk Chopin oraz Joanna i Joachim Franke. Klub otrzymał podziękowanie od dyrektora więzienia.

Przypominamy o przynoszeniu książek do bookstopów. To wieczne zapotrzebowanie wynika z tego, że znacznie częściej są wyjmowane niż dokładane. Od tej pory wszystkie egzemplarze będą znakowne pieczątką naszego klubu, co jednak zasadniczo nie zmieni pewnie sytuacji, tak więc apel o dostarczanie książek jest nieustający.

W dniach 18-22 maja br. w Giżycku odbyły się XV Regaty o puchar gubernatora dystryktu 2231 i memoriał śwp. Jacka Nankiewicza (założyciela RC Giżycko). Do walki o puchar stanęło 18 załóg z klubów z Polski, Litwy, Niemiec i Izraela. Walka była zacięta i pasjonująca ale zawsze fair play. Klub RC Warszawa F. Chopin reprezentował Maciej Matwiejczuk. Załoga mieszana w składzie Piotr Pajdowski oraz Anna Czarczyńska z RC Warszawa Belweder, Maciej Matwiejczuk z RC Warszawa F. Chopin oraz Zeev Mataar z RC Hajfa zajęła bardzo dobre 7 miejsce. W trakcie pobytu w Giżycku odbyło się także doroczne zgromadzenie floty IYFR Giżycko. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i dokonano wyboru nowego mostka floty na lata 2017-2019. Komandorem floty został Dariusz Dziedziul, wice komandorem Jacek Stajuda i drugim wice komandorem Maciej Matwiejczuk. Komandorzy zaprosili wszystkich do udziału w dorocznym spotkaniu floty IYFR Area 1 19-22 października 2017 w Alicante oraz do udziału w starcie regat VOLVO Ocean Race.
Ponadto odbyło się także drugie spotkanie ICC Polska – Litwa. Kluby z Polski i Litwy zacieśniają współpracę, powstały już pomysły wspólnych projektów. Litwini zapraszają serdecznie na doroczną sportową Rotariadę w pierwszą sobotę września. Szczegóły zostaną podane już wkrótce. Przy najbliższej okazji reprezentant RC Warszawa F. Chopin w ICC Polska – Litwa – Maciej Matwiejczuk, przedstawi możliwości współpracy z klubami z Litwy.

Spotkanie 10.04.2017

Jest co najmniej sześć powodów, dla których spotkanie 10 kwietnia zapamiętamy jako szczególne.

Po pierwsze – dlatego, że była to nasza świąteczna kolacja, tuż przed Wielkanocą, miała więc uroczysty charakter i wyjątkowo była prowadzona przez Mistrza Ceremonii.

Po drugie – mieliśmy ogromny zaszczyt ponownie gościć Powstańców Warszawskich: kpt Marię Trębicką-Nestorowicz i ppłk Zbigniewa Galperyna, którzy swoją obecnością uświetnili ten niezwykły wieczór.

Po trzecie –  za zasługi dla naszego klubu, odznaczeniem Paul Harris została uhonorowana Irena Graczyk.

Po czwarte – w szeregi RC Warszawa Frydryk Chopin przyjęliśmy Michała Skupa.

Po piąte – panowała wspaniała, pełna serdeczności atmosfera, co niewątpliwie zawdzięczamy wszystkim obecnym na spotkaniu: członkom naszego klubu, członkom Rotaract; gościom: Joannie Bielickiej, Edycie Filipowicz, Marcie Skup i młodzieży z wymiany.

Po szóste – gdy Małgorzata Borroughdame Grodzka występuje w roli Mistrza Ceremonii to są naprawdę zaczarowane chwile.

             

 

Nasz nowy kolega – Michał Skup:

Cześć!

Witam wszystkich Rotarian i dziękuję za przyjęcie do klubu!

Nazywam się Michał Skup, mam 40 lat, wspaniałą żonę Martę, dwójkę fantastycznych dzieci – Antka (13 lat) i Karolinę (9 lat), uwielbiam działać społecznie, uśmiechać się do ludzi i jeździć na rowerze (przejechałem ponad 50 maratonów rowerowych). Na co dzień kieruję pracą Działu Prawnego i Compliance w Makro Cash and Carry Polska S.A.

Przez kilka lat prowadziłem Fundację Szkolną w Powsinie, w ramach której podejmowaliśmy różne aktywności dla uczniów Szkoły w Powsinie (udało nam się trzykrotnie zorganizować wyścigi rowerowe w Lesie Kabackim dla kilkuset uczestników, organizowaliśmy bale i aukcje charytatywne, zbiórki publiczne, konkursy dla młodych talentów i szkolne festyny). W grudniu założyłem Fundację imienia Piotra Kotowskiego, w ramach której, w gronie byłych i aktualnych koleżanek i kolegów z Makro, działamy m. in. na rzecz sierot i wspieramy Domy Dzieci w Pęcherach oraz osierocone dzieci naszego byłego kolegi z pracy, Piotra, Patrona Fundacji.

Wspieram też aktywnie moją małżonkę w rozwoju jej biznesu ślimakowego, prowadząc m.in. jej fanpage na Facebook’u, ale przede wszystkim motywuję ją do wytrwania w swojej często niełatwej roli świeżo upieczonego „start-up’u”.

W ramach Rotary liczę na to, że uda nam się coś fajnego zrobić wspólnie dla otaczającego nas świata, a przede wszystkim cieszę się, że będę miał okazję z Wami się regularnie spotykać, wymieniać pomysłami, doświadczeniami i prowadzić wspólne projekty.

 

Spotkanie 03.04.2017

Spotkanie rozpoczęliśmy od powitania gości i omówienia spraw klubowych.

Prezydent Halina Rajska przypomniała, że najbliższe spotkanie 10.04 będzie miało uroczysty charakter, będziemy gościć sześciu Powstańców Warszawskich. Nad przebiegiem spotkania będzie czuwała Małgorzata Borroughdame Grodzka, która zgodziła się pełnić obowiązki Mistrza Ceremonii. Prosimy o punktualne przybycie na godzinę 18.00. Tradycyjnie podzielimy się jajkiem i dopiero potem zjemy kolację. Również tego wieczoru w poczet członków naszego klubu zostanie przyjęty Michał Skup.

Prezydent Elekt Monika Rosińska została Przewodniczącą Rotariańskiego Komitetu Sportowego. Nominację odebrała w Łodzi, gdzie odbywało się szkolenie PETS Dystryktu 2231 Rotary International. Monika ma niewyczerpane pokłady energii, zapału i pomysłów na różnego rodzaju imprezy sportowe. Już wkrótce będziemy o nich informować na profilu Facebook. Serdeczne gratulujemy!

W dniu 27.03.2017, w Muzycznym Salonie PAN w Pałacu Staszica odbył się koncert pt. „Elsner i Chopin – mistrz i uczeń”, zorganizowany przez Towarzystwo Imienia Fryderyka Chopina, partnera RC Warszawa Fryderyk Chopin. Wystąpiła Joanna Ławrynowicz-Just (fortepian) i Józef Kolinek (skrzypce), który dodatkowo bardzo ciekawie opowiadał o relacji Elsnera i Chopina.

Obok członków naszego klubu uczestniczyły w nim przedstawicielki Fundacji Dom Kultury, z którymi nasz klub stale współpracuje oraz chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, mieszczącego się na ulicy Barskiej w Warszawie.

Dalsza część tego wyjątkowo sympatycznego wieczoru należała do naszego gościa specjalnego, Pani Doroty Gałczyńskiej – Zych, Dyrektora Szpitala Bielańskiego.

Pani Dyrektor to niezwykle charyzmatyczna kobieta (to rzadkość by kobieta zarządzała szpitalem), która z dużym sukcesem do dziesięciu lat sprawuje nadzór nad tą wielką instytucją – szpital ma bowiem dwadzieścia jeden oddziałów, dwa tysiące pracowników (w tym czterystu lekarzy), sześćset pięćdziesiąt łóżek i dokonuje około czterdziestu tysięcy hospitalizacji rocznie!

Szpital Bielański jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym, niezadłużonym szpitalem w Warszawie. Dzięki ostatnio pozyskanej dotacji w kwocie sto osiem milionów złotych będzie się rozbudowywał. Ma bardzo dobre opinie wśród pacjentów i odwiedzających, co potwierdziły niebywale wprost wysokie wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez niezależne, zewnętrzne firmy. Pani Dyrektor twierdzi, że źródeł tych sukcesów należy upatrywać w bardzo dobrej współpracy całego, doskonałego personelu szpitala.

Pani Dorota jest również lekarzem z trzema specjalizacjami: Chorób Wewnętrznych, Medycyny Nuklearnej i Medycyny Pracy. Barwnie opowiadała o początkach swojej kariery, gdy jako młoda lekarka tworzyła pierwsze gabinety USG, o pracy w szpitalu, gdzie czasami musi zmagać się z zupełnie niecodziennymi sytuacjami, pacjentami (na przykład bezdomnymi, „mieszkającymi” w szpitalu przez pół roku, dla których trzeba się postarać nawet o dowód osobisty), czy wyłącznie roszczeniowo nastawionymi rodzinami pacjentów.

Jeszcze raz podziękowała za Bookstop, który odwiedziła przed wizytą w naszym klubie by stwierdzić, że ma się bardzo dobrze. Jest pełen książek, w dodatku zupełnie innych niż początkowo, a więc działa tak jak powinien, co nas niezmiernie cieszy.

   

Miło mi Was poinformować, że spośród członków naszego klubu udało się stworzyć grupę osób gotowych stale współpracować przy redagowaniu biuletynu. Sprawozdania ze spotkań będą pisane przez Małgorzatę Borroughdame Grodzką, Joannę Cichacką, Piotra Kowalskiego, gotowość wyraził również Michał Skup, który już od najbliższego poniedziałku będzie pełnoprawnym członkiem RC Warszawa Fryderyk Chopin i Anna Sendor – Urban, przejmująca również rolę naszego klubowego fotografa. Bardzo wszystkim dziękuję!

Spotkanie 20.03.2017

Pod nieobecność Prezydent Haliny Rajskiej nasze poniedziałkowe spotkanie poprowadziła Wice Prezydent Dorota Komor i Sekretarz Paweł Rosiński. W całości było poświęcone omówieniu spraw klubowych.

 • Monika Rosińska, Małgorzata Borroughdame Grodzka i Iwona Leśniewska uczestniczyły w otwarciu nowego BookStopu w Szpitalu Bielańskim. BookStop został umieszczony w holu głównym, tuż przy wejściu, w bardzo eksponowanym miejscu a Dyrektor szpitala, Pani Dorota Gałczyńska – Zych bardzo wysoko oceniła inicjatywę naszego klubu. Książki zaczęły się w nim pojawiać zupełnie spontanicznie natychmiast po tym gdy został ustawiony – przynosili je pacjenci, jak również do Pani Dyrektor zgłosiły się wydawnictwa gotowe je podarować. Darczyńcami także: Małgorzata Borroughdame Grodzka i Joannna Cichacka. Z inicjatywy Anny Sendor – Urban już wkrótce wszystkie zebrane książki będą stemplowane pieczątką klubową.

           

 • Omówiliśmy stan realizacji projektu pomocy dla Powstańców Warszawskich.

 • Wieczór 10.04. będzie szczególnym spotkaniem klubowym. Będzie to spotkanie świąteczne, na które kolejny raz zaprosiliśmy Powstańców Warszawskich. Małgorzata Borrougdame Grodzka zaproponowała by tego dnia obowiązywały nieco inne, bardziej formalne zasady i zgodziła się pełnić rolę Mistrza Ceremonii.

 • Wice Prezydent Dorota Komor ogłosiła, że Michał Skup został oficjalnie zgłoszony przez Zarząd jako kandydat do klubu RC Warszawa Fryderyk Chopin

Nasza nowa koleżanka – Joanna Cichacka.

Jestem absolwentką wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność język niemiecki). Od 16 lat pracuję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, od 4 lat w Biurze Attaché Obrony. W Klubie Rotary Warszawa Chopin chciałabym w szczególności realizować projekty socjalne, ponieważ nic nie daje mi tyle radości i dalszej motywacji do działania, ile uśmiech osoby, której udało się pomóc.

Moje zainteresowania to: joga, kino, teatr, literatura, podróże.

Przedstawiamy listę projektów realizowanych przez RC Warszawa Fryderyk Chopin

1. Zakupiliśmy sprzęt do wyposażenia pracowni neurochirurgicznej w Szpitalu Dziecięcym na ulicy Żwirki i Wigury. Współpraca ta będzie kontynuowana.
2. Jesteśmy partnerami przy organizowaniu Festiwalu Urodzinowego Fryderyka Chopina.
3. Wspieramy Dom Samotnej Matki na Białołęce.
4. Organizujemy Wigilię i Dzień Dziecka dla dzieci kobiet i mężczyzn osadzonych w więzieniu na Grochowie.
5. Wyposażamy Warszawskie szpitale w Bookstopy czyli kąciki z książkami, organizujemy zbiórki książek.
6. Jesteśmy fundatorami nagrody głównej w konkursie Rowerowa Szkoła w białołęckiej Szkole Podstawowej.
7. Mamy bardzo dużą Wymianę Młodzieżową w tym roku 6 osób a w przyszłym 12 osób.
8. Jesteśmy w trakcie zawiązywania partnerstwa z Rotary Klubem z Sycylii.
9. Planujemy w przyszłości wysłać dziecko z Ośrodka Wychowawczego na Barskiej na roczną wymianę. Fundusze na ten cel będą pochodziły z funduszu Komisji Wymiany Młodzieżowej.
10. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Związkiem Powstańców Warszawskich
11. Rozwijamy aktywność sportową wśród Polskich Rotarian (stworzyliśmy Rotariański Klub Morsa)
12. Jesteśmy oficjalnymi Partnerami Fundacji Objazdowy Dom Kultury, widniejemy na ich stronach.
13 Mamy podpisaną umowę o współpracy z Towarzystwem Chopinowskim.
14 Umowę o współpracy mamy też ze Stowarzyszeniem Smolna.
15 Pracujemy też nad pozyskaniem do współpracy klubu partnerskiego z Alicante.

Spotkanie 06.03.2017

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia spraw klubowych, których – z powodu dużej aktywności naszych członków – nagromadziło się bardzo wiele.

 • Prezydent Halina Rajska dokonała podsumowania Koncertów Urodzinowych z okazji urodzin Fryderyka Chopina, nasz klub był ich współorganizatorem. Impreza udała się doskonale, wystąpili wspaniali artyści i dopisała frekwencja. Licznie przybyli zarówno klubowicze, jak i zaproszeni goście oraz mniej lub bardziej przypadkowi miłośnicy dobrej muzyki.
 • Piotr Kowalski nawiązał kontakt z RC Alicante Puerto, gdzie przedstawił nasz klub. Opowiedział nam o tej wizycie, o tym, co i dlaczego wzbudziło największe zainteresowanie Hiszpanów.

Relacja Piotra


2 marca miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu klubu Alicante Puerto w Hiszpanii. Klub należy do dystryktu 2203, który liczy 70 klubów i obejmuje swoim zasięgiem Andaluzję, Hiszpański Lewant (Walencja i Murcia) oraz Wyspy Kanaryjskie i Baleary. 

Zanim zdecydowałem się na wybór miejsca do organizacji spotkania zrobiłem przegląd około 20 stron klubów z tego dystryktu starając się znaleźć ciekawy i aktywny klub, który mógłby być dla nas odpowiednim partnerem do przyszłej współpracy.

Wybór klubu okazał się moim zdaniem trafny. Po wysłaniu zapytania o możliwość uczestnictwa w spotkaniu klubowym, niemal natychmiast dostałem bardzo sympatyczną odpowiedz od sekretarza klubu – pani Nieves Munoz, która pełniła też honory gospodarza i opiekowała się mną w trakcie spotkania.

Klub Alicante Puerto aktualnie liczy 24 członków i ma 70 lat historii, wliczając w to ponad 20-letnią przerwę. Warto wiedzieć, że historia Rotary w Hiszpanii i Polsce ma bardzo ważną, wspólną cechę. Otóż w trakcie całego okresu dyktatury generała Franco ( od 1936 do 1975 roku ), ruch Rotary był w Hiszpanii całkowicie zakazany. Pod koniec lat 70-tych nastąpiło stopniowe, praktycznie od zera, odbudowywanie Rotary w Hiszpanii. Ten okres ponad 20-letniej przerwy spowodował sytuację, że Rotary w Hiszpanii jest znacznie mniej liczny niż we wszystkich sąsiednich krajach (aktualnie: 3 dystrykty, 190 klubów, 4500 członków). W sąsiedniej, znacznie mniejszej, Portugalii jest 25 tysięcy Rotatarian.

W trakcie spotkania klubowego miałem okazję zaprezentować nasz klub i opowiedzieć o naszych aktualnych inicjatywach, oraz podyskutować o programach realizowanych przez gospodarzy. Dla moich gospodarzy były bardzo interesujące związki naszego klubu ze światem muzyki klasycznej i organizacja koncertów, gdyż klub Alicante Puerto często organizuje wernisaże i aukcje dobroczynne malarstwa współczesnego – ostatnio zorganizowali wernisaż i aukcję dobroczynną obrazów znanego syryjskiego malarza, który jako uchodzca przebywa aktualnie w Turcji. 

Podobnie interesującym tematem była wymiana młodzieży. To co zrobiło duże wrażenie na gospodarzach to była zrówna liczba naszych wymieńców (w Alicante są to najczęściej 3 osoby) jak i egzotyczne kierunki wymian (w Alicante zasadniczo tylko Europa i USA). 

Bardzo ciekawa  dla gospodarzy była też inicjatywa book stopów. Z kolei sztandarowym programem w Alicante jest organizowanie w każdym roku konkursów na granty dla młodych mikro-przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją karierę w biznesie. 

Atmosfera spotkanie była bardzo przyjazna – Polacy cieszą się w Hiszpanii dużą sympatią. Co ciekawe wielu klubowiczów znało bezpośrednio Polskę z wyjazdów turystycznych- głównie do Krakowa i miało dużo sympatycznych wspomnień. 

Wydaje mi się, że klub Alicante Puerto mógłby być dla nas potencjalnie ciekawym klubem partnerskim. Tak jak rozmawialiśmy na naszym ostatnim spotkaniu klubowym następnym krokiem w poznawaniu się będzie wymiana aktualnych pomysłów w zakresie inicjatyw klubowych, w celu poszukania płaszczyzn do możliwych wspólnych projektów. 

Ciekawym pomysłem może być też wyjazd studyjny. Mamy bezpośrednie loty Warszawa – Alicante ( 3 razy w tygodniu, 3,5h lotu ) i dla Hiszpanów Warszawa jest ciekawą propozycją, zaś dla nas Hiszpański Lewant (szczególnie zimą!) ma bardzo wiele atrakcji.

 • Z dumą ogłaszamy, że Małgorzata Borrougdame Grodzka od maja 2017 rozpoczyna służbę w strukturach Rotary International jako Rotary Public Image Coordinator dla Zony 16 RPIC Zone 2016. Jest to wyraz uznania dla pracy i zaangażowania Małgosi na rzecz wizerunku Rotary. Gratulacje!
 • Z inicjatywy RC Giżycko, w dniach 3-5 marca, w miejscowości Okrągłe, odbyły się I Zawody Narciarskie Ski Rotary Cup. Nasz klub reprezentowała mocna ekipa: Wice Prezydent Dorota Komor i Prezydent Elekt Monika Rosińska. W konkurencji „slalom kobiet” Dorotka zajęła IV miejsce! Monika, oprócz startu w konkurencjach narciarskich aktywnie zachęcała do morsowania. Udało się Jej zwerbować kilku ochotników do pierwszego Rotariańskiego Klubu Morsa, który właśnie utworzyła. Gratulujemy naszym koleżankom!

   

 • Uwaga!!! Skarbnik Irena Graczyk przypomina: mamy nowe konto. Od marca proszę o wpłacanie składek na konto w Banku PEKAO S.A. Podaję numer naszego konta:
  58 1240 6074 1111 0010 7238 0760

Dalsza część wieczoru należała do naszego gościa, którego przedstawił Maciej Matwiejczuk – Pani Małgorzaty Golińskiej z ZPR Media S.A. Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego POLO TV.

Relacja Anny Sendor-Urban

W ostatnim tygodniu dzięki klubowi Rotary Fryderyk Chopin miałam okazję poznać ciekawe osoby. Ciekawe historie i idee. W klubie często są tzw. guest speakerzy. Osoby znane lub nie, które jednak mają do opowiedzenia coś ciekawego. W biuletynie i na stronie klubu zawsze są relacje, warto do nich wracać. Tym razem w poniedziałek była pani Małgorzata z grupy ZPR Media, która prowadzi od samego początku stację POLO TV (mimo że jej dusza jest rockowa, jak sama mówi). Chyba nikt z naszego grona nie zna się na disco polo, oczywiście najpopularniejsze kawałki wszyscy słyszeli na weselu choć raz i rozpoznają, ale to by było na tyle. Ona jednak pokazała nam jak w ciągu ostatnich 5 lat ten gatunek muzyczny urósł w siłę, koncerty – płatne – przyciągają nawet 25 tysięcy osób, całe rodziny od wnucząt do babć i dziadków. Najpopularniejsi wykonawcy są tak zapracowani grając nawet 350 koncertów rocznie, że nie mają czasu na brylowanie w telewizjach śniadaniowych a kalendarze mają zapełnione 2 lata do przodu, od czwartku do niedzieli non-stop. Stacja telewizyjna POLO TV zdeklasowała popularnością nawet Eska TV, o MTV i Vivie nie wspominając, są daleko w ogonie. Historia zrobiła na nas duże wrażenie, trochę jako kuriozum, bo przecież nikt z nas nie zacznie nagle słuchać disco polo, żeby nadążyć za tłumem.

Jednak praca w mediach ma swoje przywileje, pozwala promować nie tylko popularną rozrywkę ale i szczytne cele.

Drugą część prezentacji stanowiła idea, którą pani Małgorzata wspiera, czyli Fundacja Dla Transplatacji i akcja #zostawsercenaziemi.

   

Fundacja dla Transplantacji i zespół HLA, z rockowym doktorem Kalicińskim, który gra na perkusji, dociera do młodych ludzi promując wiedzę na temat tego, jak ważna jest zgoda na oddanie narządów, o ile mogłyby one komuś pomóc. Chyba najlepiej będzie jak zamieszczę list otwarty, ze strony Fundacji:

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi kultury, sztuki i nauki o przyłączenie się do szerzenia idei transplantacji. Chcemy z Waszą pomocą zmienić świat Polaków na lepszy, bardziej przyjazny. Jutro Ty możesz być uratowany lub uratujesz kogoś. Co roku umierają tysiące ludzi, często bardzo młodych tylko dlatego, że nie poinformowaliśmy swoich bliskich, iż po swojej śmierci chcielibyśmy oddać narządy dla ratowania innych.
Naszym celem jest, żeby każdy Polak, któremu względy religijne lub światopoglądowe nie zabraniają dzielić się swoimi narządami po śmierci, poinformował najbliższych o swojej woli „dzielenia się życiem”.
Hasło naszej akcji to „Zostaw serce na ziemi”, aby zwykli ludzie z pomocą lekarzy mogli stać się bohaterami ratując innych ludzi.”

dr n. med. Zygmunt Kaliciński
Prezes Fundacja dla Transplantacji

Dzięki temu spotkaniu reprezentacja klubu, w której i ja się znalazłam, dostała zaproszenie na koncert zespołu HLA oraz Tomasza Organka, w piątek 10 marca w Konstancinie w Hugonówce. Imprezę poprowadził Tomasz Kammel, naprawdę wspaniale. Po części koncertowej był bankiet, zrobiliśmy sobie zdjęcie z dr Kalicińskim i rozmawialiśmy o współpracy Fundacji z naszym klubem. Może coś dobrego z tego wyniknie?

Podsumowując ten trudny temat – jeśli ktoś zdrowy ginie, warto, żeby jego oczy, nerki, wątroba, serce uratowały kilka innych osób. Najważniejszą rolę gra tu czas. Jeśli rodzina się sprzeciwia, bo nie chce okaleczać ciała – któremu i tak już nic nie pomoże – lekarze są bezradni, a osoba, której te narządy mogłyby uratować życie traci swoją szansę. Statystycznie 2% chorych dostaje szansę na przeszczep, w Europie jest to 50%…… chyba dobrze zapamiętałam cyfry. Mówią wszystko.

   

Od pewnego czasu, na naszych łamach prezentujemy sylwetki nowych członków. Tym razem przedstawia się nam Małgosia Borroughdame Grodzka.

Jestem członkinią RC Warszawa Fryderyk Chopin od stycznia 2017 roku. Do Rotary wprowadził mnie mąż Marcin Grodzki, Rotarianin oraz Przyjaciele z RC Warszawa Belweder w 2011 roku. W latach 2013-2014 pełniłam funkcję Prezydent RC Warszawa Belweder, w 2014 roku otrzymałam złotą odznakę Rotary International za rozszerzanie członkostwa w Rotary, w latach 2015-2016 pełniłam funkcję Oficera Dystryktu 2230 ds Public Relations. Od maja 2017 rozpoczynam służbę w strukturach Rotary International na funkcji RPIC Zone 2016 – Rotary Public Image Coordinator dla Zony 16. Gdziekolwiek podróżuję odwiedzam kluby Rotary.

Jestem absolwentką Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od czternastu lat prowadzę własną agencję doradztwa personalnego Meetingpoint – personnel search & slection, jestem współfundatorką fundacji edukacyjnej Fundacja Edulandia i jej Prezesem od sześciu lat, właścicielką Wydawnictwa MBBooks, piszę książki dla dzieci pod imieniem i nazwiskiem – Margarett Borroughdame (czytaj: margaret borołdejm). Pisanie to moja pasja i nowy zawód! Dotychczas ukazały się w Polsce książki: „Wiosna radosna”, „Rozkoszne lato”, „Jesień plecień”, „Nie taka mroźna zima”, „Ciasteczkowa choinka Żuczka Blo” (pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka). Na 2017 zaplanowane są kolejne książki: w maju ukaże się „Pan Cylinderek”, we wrześniu kolejna opowieść o żuczej rodzinie „Żuczek Blo i przygoda w szkocką kratkę”, a w grudniu sztuka teatralna dla dzieci w formie książki „Ciasteczkowa choinka Żuczka Blo”.

Jestem mamą trójki dzieci: Kajetana – studenta Uniwersytetu w Edynburgu oraz Ady i Bianki – uczennic szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin w Warszawie.

Lubię słowa: proste, bezpośrednie, naturalne. Moje życiowe motto to: „Szczęście to nie stan, ale umiejetność”! Uśmiecham się stale!

Koncerty Urodzinowe

Festiwal Muzyczny z Okazji Urodzin Fryderyka Chopina

Festiwal Muzyczny z Okazji Urodzin Fryderyka Chopina znany także pod nazwą „Koncerty Urodzinowe“ to niezwykła inicjatywa upamiętniająca urodziny największego z polskich kompozytorów – Fryderyka Chopina. Organizowana cyklicznie od 2010 roku odbywa się zawsze w tym samym czasie – od 22 lutego do 1 marca – czyli między metrykalną, a obchodzoną przez kompozytora datą urodzin.

Twórcą idei „Koncertów Urodzinowych“ – corocznego Festiwalu Muzycznego z okazji urodzin Fryderyka Chopina jest Stowarzyszenie Smolna. Organizowane w ramach koncertu “Najdłuższe urodziny“, nieprzerwane, wielogodzinne godzinne granie utworów Chopina zostało w roku 2010 wyróżnione nagrodą Grand Prix Sektor za najlepszą pozarządową inicjatywę kulturalną. Od roku 2014 wydarzeniu partneruje Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, zaś od roku 2016 w inicjatywę włączyło się Stowarzyszenie Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin.

„Koncerty Urodzinowe“ to przedsięwzięcie, które powstało by celebrować miłość do muzyki oraz promować integrację w muzyce. Rdzeń festiwalu stanowią recitale znamienitych pianistów z Polski i z zagranicy wykonujących utwory skomponowane przez Fryderyka Chopina. W 2017 roku w programie 8. edycji festiwalu odbywały się różnorodne atrakcje – od warsztatów muzycznych dla dzieci, poprzez pokazy filmów, uroczyste koncerty muzyki poważnej oraz wyjątkowe koncerty jazzowe. Każdy znalazł coś dla siebie! Nie zabrakło także okazji do tańca oraz spróbowania chopinowskich przekąsek – pysznych ciastek i smakołyków. 8. edycja festiwalu to osiem dni niezapomnianych muzycznych przeżyć. Miejsce festiwalu – Nowy Świat Muzyki (ul. Nowy Świat 63, Warszawa) było otwarte non stop aż przez 192 godziny!

Na zaproszenie Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 28 lutego 2017 roku wykonali dla Państwa utwory wspaniali muzycy Paweł Kaczmarczyk i Qiongmei Kang.

Paweł Kaczmarczyk

Paweł Kaczmarczyk to urodzony 8 lutego 1984 roku w Krakowie wybitny polski pianista, aranżer, kompozytor i sideman. Z muzyką związany od zawsze. W czwartej klasie szkoły podstawowej wraz z kolegami ze szkoły założył pierwszy kwartet jazzowy. Dwukrotny zwycięzca plebiscytu „Jazz Forum” w którym został okrzyknięty przez czytelników „Nadzieją Polskiego Jazzu”.

Trzeci album artysty „Complexity in Simplicity” wydany przez prestiżową wytwórnię ACT Music otworzył pianiście drzwi do międzynarodowej kariery. Płyta została uznana „Albumem Roku”, a Paweł Kaczmarczyk „Pianistą Roku” (JAZZ FORUM).

Laureat nagrody „Kulturalne Odloty Gazety Wyborczej” w kategorii „Artysta Roku 2009” oraz zdobywca „Oskarów Jazzowych” Grand Prix Jazz Melomani w kategoriach: Nowa Nadzieja, Artysta Roku, Album Roku. Był dwukrotnie nominowany do nagrody „FRYDERYK” w kategoriach: Jazzowy Muzyk Roku, Fonograficzny Debiut Roku. Koncertuje na całym świecie m.in. w Europie, USA, Indiach, Afryce, Azji i Półwyspie Arabskim.

Występował i współpracował z artystami światowego formatu takimi jak: Lee Konitz, Jon Christensen, Mino Cinelu, Emil Mangelsdorff, , Poogie Bell, Hadrien Feraud, Eivind Aarset, Arild Andersen, Theodosii Spassov, Janusz Muniak, Piotr Wojtasik, Adam Pierończyk, Zbigniew Namysłowski.

„Słuchając, jak Paweł Kaczmarczyk wydobywa dźwięki z klawiszy, możemy zrozumieć, na czym polega pełnokrwista, pełna zaangażowania pianistyka jazzowa.”Howard Reich – CHICAGO TRIBUNE

                              

Qiongmei  Kang

Qiongmei  Kang, sopran, sopran-spinto to absolwentka elitarnego China Conservatory of Music usytuowanego w Pekinie. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych przeprowadzonych w Chinach. Jej doświadczenie zawodowe pozwoliło na objęcie w roku 2012 członkostwa w Radzie Vocal Music Research Institute w prowincji Hunan. Qiongmei  Kang od roku 2007 wykłada naukę śpiewu w College of Arts na University of Science and Technology w Pekinie. Posiada tytuł naukowy docenta w zakresie nowoczesnego operowego śpiewu chińskiego. Jest wszechstronnie uzdolniona – wykonuje zarówno repertuar klasyczny jak i utwory rockowe, czy też jazzowe. Obecnie kontynuuje edukację na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jej mentorem jest wybitny polski śpiewak prof. Ryszard Cieśla.

Program koncertu stanowił połączenie muzyki klasycznej oraz najbardziej znanych standardów chińskich. Oprócz przepięknej antycznej pieśni z Dynastii Han Dynasty (202 r.p.n.e -220 r.n.e.) usłyszeliśmy także znane utwory operowe i wspaniałe standardy chińskie, jak I love you, China 我爱你中国

                        

Sponsorami serwisu fotograficznego są Iwona i Matthias Renz.

Spotkanie 20.02.2017

Nasze spotkanie klubowe dotyczyło spraw klubowych, w tym przede wszystkim 8. edycji Koncertów Urodzinowych z okazji urodzin Fryderyka Chopina i naszego uczestnictwa w Festiwalu. W spotkaniu uczestniczyli tylko członkowie naszego klubu.

Nowi członkowie naszego Klubu – Renata Rogalska

Renata jest od kilkunastu lat związana z nieruchomościami Skarbu Państwa. Prowadzi inwestycje, remonty zarządza nieruchomościami, uczestniczy w obrocie oraz prowadzi audyty nieruchomości. W związku z wykonywaną pracą posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości, jak również uprawnienia audytora energetycznego. Jest od 4 lat Prezesem Fundacji Wsparcia Policjantów. Zainteresowania Renaty to żeglarstwo i podróże.

Nowy Bookstop ufundowany przez Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Mamy przyjemność powiadomić, że staraniem naszego klubu powstał nowy Bookstop w szpitalu dziecięcym w Warszawie. Przedstawiciele Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego byli pełni uznania dla naszej inicjatywy a mali pacjenci przyjęli Bookstop z wielką radością i zainteresowaniem.

Wizyta na Sycylii w Rotary Club Catania Est

Małgorzata Borroughdame Grodzka spędziła wraz z rodziną (córkami Adą i Bianką oraz mężem Marcinem Grodzkim również Rotarianinem, członkiem RC Warszawa Belweder) zimowe ferie szkolne na Sycylii. Spotkała się tam z członkami RC Catania Est z miasta Katania, klubu zaprzyjaźnionego z RC Warszawa Fryderyk Chopin.

Relacja Małgosi

Spędziłam wraz z rodziną (córkami Adą i Bianką oraz mężem Marcinem Grodzkim również Rotarianinem, członkiem RC Warszawa Belweder) zimowe ferie szkolne na Sycylii. Spotkałam się tam z członkami RC Catania Est z miasta Katania , klubu zaprzyjaźnionego z RC Warszawa Fryderyk Chopin.

Od kilku miesięcy planowana jest wymiana studyjna pomiędzy członkami naszych klubów oraz wspólny projekt, a kontakt z RC Catania Est ze strony RC Warszawa Fryderyk Chopin prowadzą Monika i Paweł Rosińscy. Rozmawiałam o tej wizycie i projekcie z członkami RC Catania Est: Aleksandrem – Alessandro Fortini, członkiem RC Catania Est oraz Brunellą – Brunella Bertolino, Sekretarzem RC Catania Est. Aleksander jest prawnikiem, tatą Viktorii i Virginii a Brunella prowadzi w Katani biuro turystyczne, jest mamą trójki studentów. Brunella jest też bardzo aktywnym członkiem Rotary od wielu lat. Obecnie jako Sekretarz klubu jest też w roli zastępcy Prezydenta klubu (którym jest doktor psychiatrii) oraz aktywnie wspomaga pracę Gubernatora Dystryktu. Sycylia jest razem w Dystrykcie z Maltą. Dystrykt ufundował tablicę rotariańską na lotnisku w Katanii. Dzięki czemu każdy kto przylatuje do Katanii witany jest przez Rotary. RC Catania Est liczy 60 członków i jest najstarszym klubem na Sycylii. Koledzy z Sycylii zaproponowali swoją wizytę w Polsce w terminie 9/14 maja, Warszawę chcieliby zwiedzić w dniach 11,12 i 13 maja. Podarowałam Brunelli w prezencie bogato ilustrowany przewodnik po Polsce w języku włoskim, mając nadzieję, że ta książka jeszcze mocniej zachęci Sycylijczyków do wizyty w Polsce. Jesienią – we wrześniu lub październiku planowana jest rewizyta w Katanii członków naszego klubu.

      

Jestem pełna wspaniałych wrażeń ze spotkania z przemiłymi, otwartymi, serdecznymi i uczynnymi Brunellą i Alessandro. Jestem zachwycona Sycylią: powietrzem, krajobrazami, zabytkami, kuchnią i serdecznością mieszkańców. Wraz z rodziną spędziłam czas nad morzem w okolicach urokliwego wakacyjnego nadmorskiego kurorciku Pozzallo oraz zwiedziłam miasta Catania (gwarne, pełne ruchu i barokowych zabytków miasto), Syrakuzy (piękna starówka na wyspie Ortigia oraz park archeologiczny, miasto gdzie żył Arystoteles, słynące do dzisiaj z produkcji papieru z papirusu – warto zwiedzić muzeum papirusu), Caltagirone (miasto w górach , z domami wyrastającymi na stromym zboczu, słynące z niezliczonej liczby rodzinnych manufaktur produkujących ręcznie malowaną porcelanę wg tradycji arabskiej sprzed kilkuset lat), Noto (przepiękne barokowe miasto wklejone w zbocze góry), Modica (pełna barokowych zabytków, urokliwa, słynąca z produkcji czekolady i najwyższego w Europie wiaduktu), Taormina (przepiękny kurort w górach nad którym góruje Etna i antyczny starogrecki teatr), Castelmola (urokliwa górska wieś słynąca z przepysznego likieru migdałowego Vino alla Mandorla). Według mnie: miasta i wsie na Sycyli są znaczniej mniej zadbane niż np. na północy Włoch, wiele domów i mieszkań jest na sprzedaż, a młodzież (szczególnie z wyższym wykształceniem) nie ma pracy i wyjeżdża z Sycylii. Ale jakość życia jest na Sycylii znakomita (ze względu na jakość żywności, czyste powietrze, przyrodę, pogodę), oczywiście pod warunkiem, że ma się zatrudnienie. Jazda samochodem, szczególnie w dużych miastach, wymaga niezwykłej uwagi i silnych nerwów – Sycylijczycy nie zwracają uwagi na znaki drogowe czy sygnalizację świetlną. Jest to wyspa niezwykle żyzna i urodzajna. Cała Sycylia to uprawy i hodowla: na równinach to uprawy cytryn, pomarańczy, oliwek, jabłek i warzyw, w górach hodowle owiec, koni, krów, świń i uprawa winorośli, migdałów, pistacji itp. Sycylia warta jest poznania, ma „swój” niepowtarzalny urok i charakter, jest pełna zabytków z czasów greckich, rzymskich, okresu baroku. W sklepach są głównie produkty lokalne – pyszne sery, nabiał, warzywa i owoce itp. Podczas karnawału najpopularniejszy słodycz, to podobnie jak Polsce – faworki – fritti! Mają troszkę inny kształt (są prostokątne, z dziurkami), ale smak prawie identyczny. Jedzenie jest tu znakomite, bardzo dobrej jakości – każdemu z pewnością będzie smakowało limoncello (likier cytrynowy), foccacia (pieczone, chrupiące naleśniki z przeróżnym nadzieniem – serem, pomidorami, mięsem, itp.), aranchini (smażone kulki ryżowe z różnymi wariantami nadzienia – wegetariańskie, grzybowe, mięsne, itp.), canolli (zachwycające smakiem rurki z chrupiącego ciasta nadziewane serkiem ricotta, posypane kruszonymi pistacjami i odrobinką cynamonu – przepyszny deser, nie za słodki), ciasteczka ze zmielonych migdałów, pistacji lub z nutą pomarańczy i oczywiście kawa, znakomicie parzona – w każdej kawiarence przepyszna!

Spotkanie 06.02.2017

Spotkanie klubowe

Spotkanie RC Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 7 lutego 2017 było wyjątkowe ponieważ odwiedził nas Gubernator naszego dystryktu Krzysztof Kopyciński i Przedstawiciel Gubernatora na Mazowsze i Podlasie Janusz Koziński z RC Warszawa.

Na początku spotkania Gubernator Krzysztof Kopyciński opowiedział o sobie jako Rotarianinie i osobie prywatnej oraz poprosił wszystkich obecnych na spotkaniu członków Klubu o zaprezentowanie się. Dzięki temu bliżej poznaliśmy Krzysztofa – Gubernatora naszego Dystryktu, Gubernator poznał nas wszystkich, historię powstania naszego klubu, a nam pozwoliło to przypomnieć sobie o drodze rotariańskiej, zawodowej i prywatnej każdego z kolegów klubowych.

Dalej spotkanie przebiegło w formie opowieści Gubernatora oraz rozmowy członków klubu z Gubernatorem o sprawach rotariańskich.

Tematami omówionymi podczas spotkania były:

 • Konwencja Rotary w Atlancie w USA, która, jak przewiduje się, zgromadzi 50 tys. członków Rotary. Gubernator zachęcał do uczestniczenia w Konferencji. W minionym roku w Korei było ok. 30 tys. Rotarian i liczna ok 30 osobowa grupa z Polski.
 • Procedura ubiegania się naszego Dystryktu o organizację Konwencji Rotary w Warszawie za kilka lat. Konferencja mogłaby zgromadzić 20-30 tys. Rotarian z całego świata.
 • PETS – szkolenie oficerów klubowych i dystryktu na rok rotariański 2017-2018 w marcu 2017 w Łodzi.
 • Konferencja Dystryktu w Inowrocławiu 24 czerwca 2017. Gubernator zachęcał do uczestniczenia w Konferencji. Konferencję oraz towarzyszący jej koncert objął patronatem Marszałek Województwa. Głównym punktem programu Koncertu będzie wykonanie Kantaty Rotariańskiej napisanej przez Dyrektora Filharmonii Olsztyńskiej.
 • Konferencja EMMA w Warszawie w dniach 8-10 września, na która przyjadą oficerowie ds. wymiany młodzieżowej z całego świata. Przewiduje się uczestnictwo ok. 300 osób, obecnie jest już zarejestrowanych 90 uczestników.
 • Zaproszenie do udziału w Seminarium poświęconym działalności Komitetów Międzykrajowych (Inter-Country Committees), które odbędzie się w Łodzi w dniach 10-12 marca 2017 r. Rolą ICC jest wspieranie klubowych kontaktów międzynarodowych, poszukiwanie partnerów zagranicznych (kojarzenie klubów), a także organizacja przedsięwzięć o charakterze ponad-klubowym, krajowym i międzynarodowym.
 • Rotary Foundation, organizacja na której Rotary opiera swoje finansowe istnienie. Dzięki wpłatom indywidualnym i klubowym na RF Dystrykt uzyskuje środki do podziału na projekty dystryktalne. Polska ma niestety małe sukcesy na tym polu. W tym roku Dystrykt dysponuje budżetem w wys. 6 tys. Euro na projekty dystryktalne dla wszystkich klubów w Polsce. Dla przykładu w innych dystryktach europejskich to kwota ok. 100 tys. euro rocznie. Janusz Koziński zachęcił do wpłat na RF, zaproponował aby każdy członek klubu wpłacił rocznie równowartość 100 USD.
 • Założenia na kadencję obecnego Gubernatora związane z powstawaniem nowych klubów Rotary w Polsce oraz przyjmowaniem nowych członków. Obecnie w Polsce są 82 kluby Rotary. Na początku roku 2017 powołane zostały kluby w Bydgoszczy i Ziębicach. Wkrótce nowy powstanie w Inowrocławiu. Zakłada się taki wzrost członkostwa i ilości klubów w Polsce aby w ciAgu 4-5 lat w Polsce powstały dwa dystrykty. To umożliwi dalszy i lepszy rozwój i wzrost Rotary w Polsce. Do realizacji podziału Polski na dwa dystrykty wystarczy powiększenie się Rotary w Polsce do ok 2100 członków, tj. 100 klubów – to duże wyzwanie dla Polski.
 • Zachęta do powoływania nowych klubów Rotary poza dużymi miastami. Zachęta dla Rotarian w Warszawie do powoływania klubów Rotary w innych miastach na Mazowszu. Wnioskiem Gubernatora z dotychczasowych odwiedzin w klubach w Polsce jest obserwacja, że największe efekty pracy Rotarian widać w mniejszych miejscowościach.
 • Piotr Wygnańczuk będzie członkiem Zarządu Rotary International, Zarząd RI składa się z 14 członków. To duże wyróżnienie dla Polski. Od „przedwojnia” Piotr będzie pierwszym Dyrektorem w Zarządzie RI z Polski.

Sprawy klubowe

Podczas spotkania omówione zostały również sprawy klubowe:

 • 28 lutego 2017 w ramach współpracy Klubu ze Stowarzyszeniem Smolna odbędzie się koncert rocznicowy RC Warszawa Fryderyk Chopin. Koncert jest częścią festiwalu muzyki w Warszawie z okazji urodzin Fryderyka Chopina.
 • Monika Rosińska powiadomiła członków Klubu o zgłoszeniu przez nią do Dystryktu nowego komitetu – Rotariańskiego Komitetu ds. Sportu. Ideą Komitetu będzie propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród Rotarian oraz integracja środowiska rotariańskiego poprzez sport. Monika Rosińska, od roku uprawiająca sporty ekstremalne, zaprezentowała medal otrzymany przez nią za uczestnictwo w styczniowym maratonie ekstremalnym „Runmageddon”.
 • Małgorzata Borroughdame Grodzka spędzi wraz z rodziną (dziećmi i mężem Marcinem Grodzkim również Rotarianinem, członkiem RC Warszawa Belweder) zimowe ferie szkolne na Sycylii. Spotka się tam z zaprzyjaźnionym z RC Warszawa Fryderyk Chopin klubem RC Catania Est z miasta Katania.
 • W warszawskim Szpitalu Bielańskim RC Warszawa Fryderyk Chopin otworzy kolejny Bookstop. Zaproszenie dla wszystkich członków naszego klubu do uczestniczenia w otwarciu Bookstop w Szpitalu Bielańskim przekazała Halina Rajska. Halina Rajska, Prezydent klubu jest liderką projektu, zawiezie również zebrane przez nasz klub książki do nowego Bookstopu.
 • W dniu 28 stycznia 2017 r w Galerii Prima Porta Antiquities odbył się Chiński Noworoczny Koncert podczas którego pozyskano środki finansowe w kwocie 440 zł oraz książki do nowego Bookstopu. Zostały one przekazane przez Matthiasa Renz na ręce Prezydenta naszego Klubu.

     

 

Konferencja Inter Country Committees

Nasz Klub na konferencji Inter Country Committees, która miała miejsce w Warszawie w dn. 13-15.01.2017 reprezentowała Ewa Wierzchowska. Rotarianie z 19 krajów wzięli udział w spotkaniu, dzieląc się wzajemnym doświadczeniem w działalności charytatywnej, opowiadali o efektach łączenia wspólnych możliwości w realizacji podjętych projektów. Ewa jako jedna z czwórki polskich Rotarian, reprezentowałam gospodarzy Konferencji ICC, wśród których był Gubernator naszego Dystryktu 2231  Krzysztof Kopyciński oraz Chair of the ICC Executive Council Andrzej Ludek.

Gościem konferencji ICC był Vice Prezydent miasta Warszawy Pan Michał Olszewski. Dobrym znakiem dla nas jest fakt, że władze miasta angażują się w pomysł organizacji Konwencji Rotary w Warszawie w latach 2023 lub 2024 lub 2025. A to jest przedsięwzięcie na ponad 30 tys. gości z całego świata. Nasz Klub popiera organizację Konwencji i będzie w jej organizacji aktywnie współdziałał.

   

Spotkanie 16.01.2017

W naszym spotkaniu klubowym w dniu 16 stycznia uczestniczyli Janusz Koziński – Przedstawiciel Gubernatora, Anna Matwiejczuk, Kamila Gasiuk – Pihowicz, Willy Schiefer, Edyta Filipowicz, Michał Skup i Joanna Bielicka.

Nasza nowa koleżanka

Na spotkaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. nasz Klub powiększył się o nową koleżankę – Joannę Cichacką. Nasza Joasia, choć bardzo skromna i cicha ma dużą siłę i angażuje się w wiele projektów. Jeszcze przed wstąpieniem w rotariańskie szeregi brała udział w wielu akcjach charytatywnych, a to pomocy dla Domu Samotnej Matki, czy zorganizowaniu wigilii dla osadzonych w więzieniu matek i ich dzieci. Odznakę rotariańską wręczył Joasi Przedstawiciel Gubernatora Janusz Koziński. Wszyscy się bardzo cieszyliśmy i wspólnie świętowaliśmy.

Nowi członkowie Klubu

Jak już pisałyśmy w grudniowym Biuletynie podczas klubowej wigilii w grudniu 2016 roku przyjęliśmy do klubu nowych członków. Poniżej przedstawiamy sylwetkę naszego kolegi Piotra Kowalskiego.

Piotr Kowalski

Nasz kolega z wykształcenia jest prawnikiem, studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim, a doktorat zrobił na London School of Economics. Przez wiele lat był związany z firmą PwC, ostatnio jako partner zarządzający. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą z zakresu zarządzania firmami profesjonalnymi. Ma też międzynarodową licencję jako executive coach. Zainteresowania to fotografia – strona sombraysol.pl, chodzenie po górach, muzyka klasyczna i Hiszpania.

Spotkanie z Kamilą Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej

Na nasze spotkanie przybyła Kamila Gasiuk – Pihowicz z Nowoczesnej. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, w tym także o gospodarce i polityce. Spotkanie było burzliwe. Pani Kamila Gasiuk – Pihowicz przedstawiła swój pogląd i spojrzenie na obecne zmiany w naszym kraju.

Premiera Filmu „Las 4 rano” i nasza koleżanka Monika Onoszko

Zaraz po naszym spotkaniu klubowym w dniu 16 stycznia 2017 roku w kinie Atlantic odbyła się premiera najnowszego filmu Jana Jakuba Kolskiego „Las 4 rano” z fenomenalną rolą Krzysztofa Majchrzaka oraz kostiumami naszej Rotarianki Moniki Onoszko. Z uwagi na burzliwą i bardzo interesującą dyskusję z posłanką Kamilą Gasiuk Pihowicz na naszym spotkaniu, które odbyło się tego samego dnia nasz klub reprezentowała skromna delegacja w osobach Moniki Onoszko oraz naszej wiceprezydent Doroty Komor.

Podczas premiery nie zabrakło jednak wielu wybitnych osobistości, takich jak reżyserka filmowa oraz piosenkarka Maria Sadowska, poseł na sejm i muzyk Piotr Liroy Marzec, aktorka Ewa Błaszczyk, prezenterka telewizyjna Aleksandra Kutz i inni wybitni twórcy polskiej kultury, oraz oczywiście aktorzy i członkowie ekipy „Las 4 rano” w osobach Jana Jakuba Kolskiego, Krzysztofa Majchrzaka czy Olgi Bołądź. Krótka przemowa Jana Jakuba Kolskiego od razu wprowadziła zebranych w klimat filmu, głęboko przejmujący, na wskroś prawdziwy z osobistym wątkiem tragedii reżysera bardzo subtelnie wplecionym w fikcyjne wydarzenia. Trudny temat straty wsparty został zapierającymi dech w piersiach zdjęciami plenerów z okolic Tomaszowa Mazowieckiego. Któż by pomyślał, że wybitne oko operatora potrafi wydobyć tyle piękna z miejsc, po których tej urody się nawet nie spodziewamy. Kolski jednak nie po raz pierwszy udowadnia, że z prozaicznych dla nas polskich krajobrazów potrafi uczynić urzekającą bajkę, tym razem jeszcze bardziej mistyczną gdyż sam stanął za kamerą. Kostiumy naszej koleżanki Moniki Onoszko doskonale wpisały się w klimat filmu, kreując postaci prawdziwe, pełne autentyzmu, będące doskonałym uzupełnieniem dla doskonalej gry aktorskiej nie tylko głównych postaci granych przez tak wybitnych aktorów jak Krzysztof Majchrzak, czy Olga Bołądź, ale i epizodystów, którzy w swych małych rolach sprawdzili się doskonale. Gratulujemy tym bardziej, że po tak wielu realizacjach teatralnych byt to filmowy debiut Moniki, od razu jako główny kostiumograf słynnego reżysera. Jednak nie ma się czemu dziwić, bowiem ogrom doświadczeń jakie Monika zebrała podczas swego życia zawodowego jako projektantka mody, wykładowca i kostiumografka teatralna, miał tu szansę zaprocentować, dokładając do szerokiego wachlarza jej umiejętności, jeszcze jedną.

      

Widoki z naszych spotkań

Naszym spotkaniom w Hotelu InterContinental Warszawa Centrum zawsze towarzyszą piękne widoki za oknem, ale nie tylko …

        

Spotkanie 09.01.2017

Nasze pierwsze spotkanie klubowe w 2017 roku było bardzo kameralne i uczestniczyli w nim tylko członkowie naszego klubu, a tematem spotkania były sprawy klubowe. Omówiliśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia, propozycje nowych projektów, pomysły na współpracę z innymi klubami na całym świecie oraz finansowanie działań klubu i projektów klubowych. Dużą część spotkania poświęciliśmy wymianie młodzieżowej i dorosłych. Omówiliśmy także współpracę z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina oraz możliwości realizacji z Towarzystwem wspólnych przedsięwzięć. Poniżej zamieszczamy kilka słów o naszym Klubie.

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin od początku powstania realizuje rotariańskie motto “Służba ponad własne interesy”. Klub noszący imię najwybitniejszego Polaka – Fryderyka Chopina – został założony w marcu 2015. Klubem sponsorującym powstanie naszego Klubu był Rotary Club Warszawa City, założony ponad 25 lat temu. W marcu 2017 r. Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin będzie obchodził swoje drugie urodziny, ale nasi członkowie działają w szeregach rotariańskich już od ponad 20 lat. Pomimo relatywnie krótkiej historii nasz Klub przeprowadził szereg akcji charytatywnych. Wyposażyliśmy pracownię w Klinice Neurologii Samodzielnego Klinicznego Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury, zebraliśmy środki na leczenie chłopca chorego na raka, wspieraliśmy warszawski zespół szkół w projekcie „Rowerowa Szkoła” oraz zrealizowaliśmy wiele innych indywidualnych akcji charytatywnych, także z udziałem innych Klubów Rotary.

Nasz Klub jest organizacją apolityczną, pozarządową (NGO) i niereligijną. Zarząd naszego Klubu składa się z następujących osób: Halina Rajska – Prezydent, Dorota Komor – Wiceprezydent, Maciej Matwiejczuk – Past Prezydent, Monika Rosińska – Prezydent Elekt, Irena Graczyk – Skarbnik i Paweł Rosiński – Sekretarz.