O Rotary

Historia Rotary ma swój początek w 1905 roku, kiedy to w Chicago, z inicjatywy prawnika Paula Harrisa, powstała grupa przedstawicieli różnych zawodów, reprezentujących wysokie standardy etyczne, gotowa służyć pomocą innym. Naczelne hasło: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (Service Above Self) stało się inspiracją o niezwykłej sile. Bardzo szybko zaczęły powstawać nowe kluby – początkowo w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie. Obecnie Rotary International (RI) liczy ponad 1.2 miliona członków, zrzeszonych w 34 500 klubach, w ponad 200 krajach, na wszystkich kontynentach. W Polsce działają 73 kluby, które skupiają prawie 1700 osób.

Rotary International jako organizacja służebna i humanitarna ma na swoim koncie wiele sukcesów – jednym z najbardziej znanych jest zaszczepienie przeciw chorobie Heinego-Medina (Polio) ponad miliarda dzieci na całym świecie, dzięki czemu udało się niemal całkowicie wyeliminować to zagrożenie. Równie ważna jest działalność na poziomie lokalnym, wśród własnej społeczności – na przykład poprzez zbieranie funduszy i przeznaczanie ich na określone cele.

Rotary aktywizuje młodzież, która ma możliwość działania w Rotaract czy Interact oraz organizuje wymianę młodzieży całego świata w ramach programu Rotary Youth Exchange (RYE).

Bycie Rotarianinem zobowiązuje do przestrzegania wysokich norm etycznych w życiu prywatnym, zawodowym i biznesowym. Rotariański „Test 4 pytań” jest jednym z najbardziej znanych sprawdzianów tych norm, jest też uważany za rodzaj doskonałego przewodnika używanego w relacjach osobistych i zawodowych.

Test 4 pytań:

  1. Czy to jest prawda?
  2. Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?
  3. Czy to zbuduje dobrą wolę i przyjaźń?
  4. Czy to będzie korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

About Rotary

The history of Rotary starts in 1905, when in Chicago, based on the initiative of Paul Harris, a lawyer, a group of representatives of various professions was created, who represented high ethical standards and were ready to serve others. The main motto: „Service Above Self” became an extremely powerful inspiration. Quite quickly new clubs started forming – at first in the United States and later throughout the world. Currently Rotary International (RI) is 1.2 million member strong, united in 34 500 clubs in over 200 countries across all continents. In Poland 73 clubs are active that unite 1700 members.

Rotary International as a service and charity organization has achieved many successes – one of the best known is Polio vaccination of more than a billion children around the world, as a result of which we nearly completely eliminated this threat. Just as important are charity actions within the local community – for example fundraising and supporting selected activities.

Rotary also helps to motivate young people to participate in Rotaract or Interact and arranges youth Exchange around the Word as part of its Rotary Youth Exchange (RYE) program.

Being a part of Rotary obliges its members to follow high ethical standards in their private, professional and business life. The Four-Way Test is a nonpartisan and nonsectarian ethical guide for Rotarians to use for their personal and professional relationships. The test has been translated into more than 100 languages, and Rotarians recite it at club meetings:
Of the things we think, say or do

  1. Is it the TRUTH?
  2. Is it FAIR to all concerned?
  3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
  4. Will it be BENEFICIAL to all concerned?

 

Przydatne linki – Helpful links

http://www.rotary.org.pl/

https://www.rotary.org/

Możliwość komentowania została wyłączona.