Spotkanie 06.02.2017

Spotkanie klubowe

Spotkanie RC Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 7 lutego 2017 było wyjątkowe ponieważ odwiedził nas Gubernator naszego dystryktu Krzysztof Kopyciński i Przedstawiciel Gubernatora na Mazowsze i Podlasie Janusz Koziński z RC Warszawa.

Na początku spotkania Gubernator Krzysztof Kopyciński opowiedział o sobie jako Rotarianinie i osobie prywatnej oraz poprosił wszystkich obecnych na spotkaniu członków Klubu o zaprezentowanie się. Dzięki temu bliżej poznaliśmy Krzysztofa – Gubernatora naszego Dystryktu, Gubernator poznał nas wszystkich, historię powstania naszego klubu, a nam pozwoliło to przypomnieć sobie o drodze rotariańskiej, zawodowej i prywatnej każdego z kolegów klubowych.

Dalej spotkanie przebiegło w formie opowieści Gubernatora oraz rozmowy członków klubu z Gubernatorem o sprawach rotariańskich.

Tematami omówionymi podczas spotkania były:

 • Konwencja Rotary w Atlancie w USA, która, jak przewiduje się, zgromadzi 50 tys. członków Rotary. Gubernator zachęcał do uczestniczenia w Konferencji. W minionym roku w Korei było ok. 30 tys. Rotarian i liczna ok 30 osobowa grupa z Polski.
 • Procedura ubiegania się naszego Dystryktu o organizację Konwencji Rotary w Warszawie za kilka lat. Konferencja mogłaby zgromadzić 20-30 tys. Rotarian z całego świata.
 • PETS – szkolenie oficerów klubowych i dystryktu na rok rotariański 2017-2018 w marcu 2017 w Łodzi.
 • Konferencja Dystryktu w Inowrocławiu 24 czerwca 2017. Gubernator zachęcał do uczestniczenia w Konferencji. Konferencję oraz towarzyszący jej koncert objął patronatem Marszałek Województwa. Głównym punktem programu Koncertu będzie wykonanie Kantaty Rotariańskiej napisanej przez Dyrektora Filharmonii Olsztyńskiej.
 • Konferencja EMMA w Warszawie w dniach 8-10 września, na która przyjadą oficerowie ds. wymiany młodzieżowej z całego świata. Przewiduje się uczestnictwo ok. 300 osób, obecnie jest już zarejestrowanych 90 uczestników.
 • Zaproszenie do udziału w Seminarium poświęconym działalności Komitetów Międzykrajowych (Inter-Country Committees), które odbędzie się w Łodzi w dniach 10-12 marca 2017 r. Rolą ICC jest wspieranie klubowych kontaktów międzynarodowych, poszukiwanie partnerów zagranicznych (kojarzenie klubów), a także organizacja przedsięwzięć o charakterze ponad-klubowym, krajowym i międzynarodowym.
 • Rotary Foundation, organizacja na której Rotary opiera swoje finansowe istnienie. Dzięki wpłatom indywidualnym i klubowym na RF Dystrykt uzyskuje środki do podziału na projekty dystryktalne. Polska ma niestety małe sukcesy na tym polu. W tym roku Dystrykt dysponuje budżetem w wys. 6 tys. Euro na projekty dystryktalne dla wszystkich klubów w Polsce. Dla przykładu w innych dystryktach europejskich to kwota ok. 100 tys. euro rocznie. Janusz Koziński zachęcił do wpłat na RF, zaproponował aby każdy członek klubu wpłacił rocznie równowartość 100 USD.
 • Założenia na kadencję obecnego Gubernatora związane z powstawaniem nowych klubów Rotary w Polsce oraz przyjmowaniem nowych członków. Obecnie w Polsce są 82 kluby Rotary. Na początku roku 2017 powołane zostały kluby w Bydgoszczy i Ziębicach. Wkrótce nowy powstanie w Inowrocławiu. Zakłada się taki wzrost członkostwa i ilości klubów w Polsce aby w ciAgu 4-5 lat w Polsce powstały dwa dystrykty. To umożliwi dalszy i lepszy rozwój i wzrost Rotary w Polsce. Do realizacji podziału Polski na dwa dystrykty wystarczy powiększenie się Rotary w Polsce do ok 2100 członków, tj. 100 klubów – to duże wyzwanie dla Polski.
 • Zachęta do powoływania nowych klubów Rotary poza dużymi miastami. Zachęta dla Rotarian w Warszawie do powoływania klubów Rotary w innych miastach na Mazowszu. Wnioskiem Gubernatora z dotychczasowych odwiedzin w klubach w Polsce jest obserwacja, że największe efekty pracy Rotarian widać w mniejszych miejscowościach.
 • Piotr Wygnańczuk będzie członkiem Zarządu Rotary International, Zarząd RI składa się z 14 członków. To duże wyróżnienie dla Polski. Od „przedwojnia” Piotr będzie pierwszym Dyrektorem w Zarządzie RI z Polski.

Sprawy klubowe

Podczas spotkania omówione zostały również sprawy klubowe:

 • 28 lutego 2017 w ramach współpracy Klubu ze Stowarzyszeniem Smolna odbędzie się koncert rocznicowy RC Warszawa Fryderyk Chopin. Koncert jest częścią festiwalu muzyki w Warszawie z okazji urodzin Fryderyka Chopina.
 • Monika Rosińska powiadomiła członków Klubu o zgłoszeniu przez nią do Dystryktu nowego komitetu – Rotariańskiego Komitetu ds. Sportu. Ideą Komitetu będzie propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród Rotarian oraz integracja środowiska rotariańskiego poprzez sport. Monika Rosińska, od roku uprawiająca sporty ekstremalne, zaprezentowała medal otrzymany przez nią za uczestnictwo w styczniowym maratonie ekstremalnym „Runmageddon”.
 • Małgorzata Borroughdame Grodzka spędzi wraz z rodziną (dziećmi i mężem Marcinem Grodzkim również Rotarianinem, członkiem RC Warszawa Belweder) zimowe ferie szkolne na Sycylii. Spotka się tam z zaprzyjaźnionym z RC Warszawa Fryderyk Chopin klubem RC Catania Est z miasta Katania.
 • W warszawskim Szpitalu Bielańskim RC Warszawa Fryderyk Chopin otworzy kolejny Bookstop. Zaproszenie dla wszystkich członków naszego klubu do uczestniczenia w otwarciu Bookstop w Szpitalu Bielańskim przekazała Halina Rajska. Halina Rajska, Prezydent klubu jest liderką projektu, zawiezie również zebrane przez nasz klub książki do nowego Bookstopu.
 • W dniu 28 stycznia 2017 r w Galerii Prima Porta Antiquities odbył się Chiński Noworoczny Koncert podczas którego pozyskano środki finansowe w kwocie 440 zł oraz książki do nowego Bookstopu. Zostały one przekazane przez Matthiasa Renz na ręce Prezydenta naszego Klubu.

     

 

Konferencja Inter Country Committees

Nasz Klub na konferencji Inter Country Committees, która miała miejsce w Warszawie w dn. 13-15.01.2017 reprezentowała Ewa Wierzchowska. Rotarianie z 19 krajów wzięli udział w spotkaniu, dzieląc się wzajemnym doświadczeniem w działalności charytatywnej, opowiadali o efektach łączenia wspólnych możliwości w realizacji podjętych projektów. Ewa jako jedna z czwórki polskich Rotarian, reprezentowałam gospodarzy Konferencji ICC, wśród których był Gubernator naszego Dystryktu 2231  Krzysztof Kopyciński oraz Chair of the ICC Executive Council Andrzej Ludek.

Gościem konferencji ICC był Vice Prezydent miasta Warszawy Pan Michał Olszewski. Dobrym znakiem dla nas jest fakt, że władze miasta angażują się w pomysł organizacji Konwencji Rotary w Warszawie w latach 2023 lub 2024 lub 2025. A to jest przedsięwzięcie na ponad 30 tys. gości z całego świata. Nasz Klub popiera organizację Konwencji i będzie w jej organizacji aktywnie współdziałał.

   

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.