Spotkanie 07.11.2016

W naszym spotkaniu klubowym Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin w dniu 7 listopada 2016 r. uczestniczyli goście: Aleksandra Włodarska vel Głowacka – Prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, Piotr Kowalski oraz Krzysztof Komor. W tym numerze Biuletynu przedstawiamy informacje z naszego ostatniego spotkania, a także wybiegamy w przyszłość, przedstawiając informacje o przyszłym spotkaniu naszego Klubu – kolacji wigilijnej – z uwagi na wyjątkowych gości tego spotkania, którzy przybędą do nas dzięki staraniom naszego Prezydenta Elekta Moniki Rosińskiej.

echo2  echo4

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO

O Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO opowiedziała nam Pani Aleksandra Włodarska vel Głowacka. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO – powstała w marcu 1995 roku z inicjatywy rodziców dzieci niedosłyszących oraz specjalistów z zakresu rehabilitacji słuchu i mowy. Jest organizacją pozarządową. Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem. Fundacja aktualnie opiekuje się ok. 750 rodzinami. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 6 mln. osób niesłyszących i niedosłyszących. Ważne jest to, że Fundacja skupia wokół siebie całe rodziny i zajmuje się nie tylko dzieckiem z wadą słuchu, ale także jego najbliższym otoczeniem. Dużą rolę w działalności Fundacji mają wolontariusze z rodzin korzystających z pomocy Fundacji.

Zaproszenie na uroczystą kolację wigilijną w dniu 19 grudnia 2016 r.

Nasz Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin postanowił pomóc wszystkim Powstańcom, potrzebującym dodatkowego wsparcia i dlatego w październiku 2016 roku uruchomiliśmy akcję charytatywną „Pomoc dla Uczestników Powstania Warszawskiego 1.08.1944 – 3.10.1944”. W związku z naszą akcją charytatywną w dniu 19 grudnia 2016 r. na klubowej kolacji wigilijnej będziemy gościć przedstawicieli Głównego Związku Powstańców Warszawskich, uczestników Powstania Warszawskiego. Nasi goście są niezwykli i z tego względu chcielibyśmy jeszcze przed naszym wspólnym spotkaniem przybliżyć ich postacie. Powstanie Warszawskie 1944 roku to trwająca 63 dni walka zbrojna rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku i bardzo ważne wydarzenie w tragicznej historii Polski w II Wojnie Światowej. To największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie, która trwała od 1 sierpnia 1994 r. do 2 października 1944 r. Większość uczestników Powstania Warszawskiego to polska młodzież pomiędzy 13, a 18 rokiem życia, która oddała życie i zdrowie w walce o wolność i miłość do ojczyzny. Do dziś żyjących Powstańców jest niewielu i z roku na rok ich liczba maleje. Powstańcy Warszawscy to nie tylko bohaterowie narodowi, ale nieliczni już naoczni świadkowie tamtych wojennych lat.

Na naszej wigilii będziemy mieli honor gościć wśród nas: dr major Halinę Jędrzejewską, pseudonim „Sławka”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy, dr ppłk. Zbigniewa Galperyna, pseudonim „Antek”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego, pseudonim „Sęk”, Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, kapitan Marią Trębicką – Nesterowicz, pseudonim „Korwin”, por. Jerzego Mindziukiewicza, pseudonim „Jur” oraz kapitana Tadeusza Romana, pseudonim „Kowalski”.

Związek Powstańców Warszawskich (ZPW) jest organizacją kombatancką, działająca od listopada 1989 roku. Związek zrzesza wszystkich byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego 1944 roku, niezależnie od ich przynależności do organizacji konspiracyjnych oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego walczących we wrześniu 1944 roku na przyczółkach, jako żołnierzy jednej wielkiej bitwy.

Dr major Halina Jędrzejewska, pseudonim „Sławka” tuż przed wybuchem Powstania ukończyła 18 lat, należała do patrolu sanitarnego przy dowódcy batalionu Miotła, kpt. Niebory. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i Książęcej. W czasie Powstania została dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych. Po Powstaniu została osadzona w obozach jenieckich w Niemczech, skąd po wyzwoleniu została przewieziona do Wielkiej Brytanii, gdzie służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet w Polskich Siłach Lotniczych (WAAF). Po wojnie wróciła do Polski, gdzie skończyła studia medyczne i obroniła pracę doktorską. Pracowała w klinice ortopedii. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy.

Dr ppłk. Zbigniew Galperyn, pseudonim „Antek” miał w sierpniu 1944 r. ukończone 15 lat. Podczas Powstania był strzelcem w batalionie Chrobry I. Został odznaczony Krzyżem Walecznych za żołnierskie dokonania. Uczestniczył w walkach na Woli, w Śródmieściu i na Starym Mieście. W walkach w dniu 24 sierpnia 1944 r. został ciężko ranny. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Ppłk. Eugeniusz Tyrajski, pseudonim „Genek” i „Sęk”. Kiedy wybuchła wojna miał zaledwie 13 lat. Był członkiem Szarych Szeregów. Brał udział w akcjach małego sabotażu, w ramach którego podrzucano Niemcom satyryczne pisemko pod tytułem „Der Klabautermann” (po polsku duch okrętowy, postać pojawiająca się żeglarzom na tonącym okręcie tuż przed katastrofą) oraz dywersyjne pismo „Der Hammer”, malowano na murach symbole Polski Walczącej, okolicznościowe napisy z racji świąt narodowych – 3 maja, czy 11 listopada. Nadto specjalnym stemplem z karykaturą Hitlera i napisem „Hycler” stemplowano plakaty niemieckie. Ppłk. Eugeniusz Tyrajski uczestniczył w przygotowaniach do Powstania Warszawskiego. Brał udział w walkach na terenie Sadyby. Jest Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich.

Kapitan Maria Trębicka – Nesterowicz, pseudonim „Korwin”. Przed wybuchem Powstania mieszkała na Filtrowej w Warszawie. Brat jej był w 7. Zgrupowaniu „Ruczaj”, plutonie „Bicz”. Ona zaś sama w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – V zgrupowaniu „Siekiera” – 1. kompanii. Brała udział w walkach na szlaku bojowym Górny Czerniaków – Śródmieście Południe.

Porucznik Jerzy Mindziukiewicz, pseudonim „Jur” w czasie wybuchu Powstania miał 17 lat. Brał udział w walkach na Dworcu Pocztowym.

Kapitan Tadeusz Roman, pseudonim „Kowalski”. Tu przed wybuchem Powstania ukończył 15 lat. Był członkiem Armii Krajowej – zgrupowanie „Radosław” – batalion „Czata 49” – pluton „Mieczyków” – drużyna łączników dowództwa batalionu.

Już po raz ósmy RC Warszawa Fryderyk Chopin, wspólnie z Białołęckim Ośrodkiem Sportu zorganizował Bieg Niepodległości dla dzieci z rocznej Wymiany Młodzieżowej.
W tym roku dystans wynosił pięć kilometrów. W biegu wzięła udział młodzież w wieku 16 -18 lat, z Wymiany Młodzieżowej z USA, Kanady, Meksyku, Tajwanu i Brazylii.

bieg5

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.