Spotkanie 19.09.2016

Walne Zebranie RC Warszawa Fryderyk Chopin

6

W dniu 19 września 2016 r. odbyło się coroczne, Walne Zebranie Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin. Przewodniczącym Zebrania została Dorota Komor, sekretarzem Monika Rosińska, a głosy liczyli Ewa Wierzchowska i Zbigniew Klonowski wybrani do Komisji Skrutacyjnej. Na Walnym Zebraniu omówiono sprawozdania z działalności Klubu za rok 2015/2016, dokonano wyboru władz Klubu i zamknięcia roku obrachunkowego 2015/2016. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie. Nowe władze Klubu przedstawiają się następująco:

Prezydent – Halina Rajska

V-ce Prezydent – Dorota Komor

Prezydent Elekt- Monika Rosińska

Skarbnik – Irena Graczyk

Sekretarz – Paweł Rosiński

Dziękujemy poprzednim władzom Klubu za pracę i wkład w działalność naszego Klubu, a nowym władzom Klubu życzymy samych sukcesów i powodzenia w Rotariańskim Roku 2016/2017.

Wybór Komisji Klubowych

Na najbliższym spotkaniu Klubu w dniu 3 października 2016 r. dokonamy wyboru Komisji Klubowych na rok 2016/2017. W naszym Klubie na rok 2016/2017 wyłonimy następujące komisje:

Komisja Rotary Foundation
Komisja Członkowska i Etyki Klubowej

Komisja Public Relation
Komisja d/s pozyskiwania sponsorów
Komisja Wymian Młodzieżowych

Komisja d/s projektów klubowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Propozycja dodatkowy spotkań klubowych w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica

Zawiadamiamy o bardzo dobrej propozycji, aby zwiększyć liczbę spotkań klubowych. Dodatkowe spotkania mogłyby odbywać się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca na Koncercie Chopinowskim w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Propozycję taką złożyła nasza koleżanka Ewa Wierzchowska, która dokona ustaleń na jakich warunkach mogłyby się odbywać nasze klubowe spotkania w Pałacyku.

Nowy Book Stop RC Warszawa Fryderyk Chopin

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Niedługo nasz mały Book Stop zostanie umieszczony w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 137. Zapraszamy do przekazywania książek i prosimy o wpłaty sponsorów, którzy chcą by logo ich firmy pojawiło się na Book Stopie. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Klubu w min. kwocie 500 zł.

Andrzejki RC Chopin!

Przypominamy o dorocznej imprezie charytatywnej Klubu RC Warszawa Fryderyk Chopin. Impreza Klubowa odbędzie się w dniu 25 listopada br. (piątek) w Restauracji Avangarda przy ul. Czackiego 5/7 w Warszawie w dawnym Domu Technika NOT. Zaczynamy o godz. 20.00.

Impreza jest charytatywna i dochód z imprezy przeznaczymy na cele charytatywne. Podczas imprezy planowany jest konkurs. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa. Zachęcamy również do zapraszania gości. Staramy się aby dochód z imprezy był jeszcze lepszy niż w roku poprzednim. Gwarantujemy szampańską zabawę.

Bilety w kwocie 160 zł od osoby.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.