Spotkanie 19.12.2016 Wigilia klubowa

Tradycyjnie ostatnie spotkanie klubu w roku kalendarzowym to wieczerza wigilijna, którą świętowaliśmy w dniu 19 grudnia 2016 r. w Hotelu InterContinental Warszawa Centrum. Dzięki uprzejmości dyrekcji Hotelu InterContinental, mogliśmy gościć wspaniałych ludzi – Powstańców Powstania Warszawskiego 1949 r. Hotel InterContinental ufundował dla naszych gości wspaniałą wigilijną wieczerzę, w której uczestniczyli przedstawiciele Związku Powstańców Warszawy – uczestnicy Powstania Warszawskiego: dr major Halina Jędrzejewska ps. Sławka, dr ppłk Zbigniew Galperyn ps. Antek, ppłk. Eugeniusza Tyrajski ps. Genek i ps. Sęk, kpt. Maria Trębicka – Nesterowicz ps. Korwin, por. Jerzy Mindziukiewicz ps. Jur oraz kpt. Tadeusz Roman ps. Kowalski. Spotkanie klubowe uświetnił swoją obecnością Pan Marcin Szymfel dyrektor Hotelu InterContinental Warszawa Centrum. W ten niezwykły wieczór do klubu przyjęliśmy nowych członków – Renatę Rogalską i Piotra Kowalskiego. Powitaliśmy Małgosię Grodzką, która do tej pory była członkiem RC Warszawa Belweder a teraz mamy zaszczyt mieć ją w naszym gronie. W świątecznej wieczerzy brali udział także Krzysztof Porembny, Joanna Cichacka, Joachim Franke, Joanna Bielicka, Michał Skup oraz Edyta Filipowicz z córką Weroniką, nasza młodzież z Rotaract Warszawa Chopin i młodzież zagraniczna z rocznej wymiany.

Wieczerza wigilijna

Wieczerza wigilijna RC Warszawa Fryderyk Chopin była w tym roku wyjątkowa. Razem z nami przy wspólnym stole usiedli bohaterowie − Powstańcy Warszawscy. Kolację wigilijną ufundował dla naszych gości Hotel InterContinental. Hotel InterContinental gości nasz Klub od początku powstania i zawsze nas oraz naszych gości wspaniale przyjmuje. Tym razem przyjęcie było tradycyjne z barszczem, pierogami, rybami i świątecznym ciastem. Spotkanie było bardzo wzruszające. Zagraniczna młodzież z rocznej wymiany rotariańskiej zaśpiewała piękną polszczyzną polską kolędę, wymienialiśmy się prezentami. Panowała ciepła rodzinna atmosfera. Wielkim zaszczytem i honorem dla nas było móc gościć, przełamać się opłatkiem i wspólnie śpiewać kolędy z tak wybitnymi patriotami, naszymi Bohaterami! Piękny, magiczny czas przy wspólnym stole zostanie na długo w pamięci nas wszystkich.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych bohaterów.

Dr major Halina Jędrzejewska ps. Sławka

jako 18-latka została sanitariuszką batalionu Miotła kpt. Niebory. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie i Książęcej. W czasie powstania dwukrotnie została odznaczona Krzyżem Walecznych. Osadzona w obozie jenieckim w Niemczech, po wyzwoleniu trafiła do Wielkiej Brytanii, a później wróciła do Polski. Tu ukończyła studia medyczne i napisała pracę doktorską. Przez wiele lat pracowała w klinice ortopedii w Warszawie. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

dr ppłk Zbigniew Galperyn ps. Antek
w sierpniu 1944 r. miał 15 lat, był strzelcem w batalionie Chrobry I. Odznaczony Krzyżem Walecznych, brał udział w walkach na Starym Mieście, w Śródmieściu i na Woli. Dnia 24 sierpnia został ciężko ranny. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

ppłk. Eugeniusz Tyrajski ps. Genek i ps. Sęk

harcerz z legendarnych Szarych Szeregów, uczestniczył w akcjach małego sabotażu. Kiedy wybuchło powstanie, miał 13 lat. Walczył na terenie Sadyby. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy;

kpt. Maria Tębicka – Nesterowicz ps. Korwin

w sierpniu 1944 r. miała 19 lat, walczyła w I obwodzie Radwanu Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, uczestniczka szlaku bojowego Górny Czerniaków – Śródmieście Południowe;

por. Jerzy Mindziukiewicz ps. Jur
w powstaniu brał udział jako 17-latek, uczestnik zaciekłych walk na Dworcu Pocztowym;

kpt. Tadeusz Roman ps. Kowalski

15-letni wówczas członek Armii Krajowej Zgrupowania Radosław, batalion Czata 49 pluton Mieczyków, łącznik dowództwa batalionu.

Przyjęcie nowych członków

W ten uroczysty wieczór do klubu przyjęliśmy nowych członków, Renatę Rogalską i Piotra Kowalskiego. już z nami zżyci od dawna i bardzo cieszymy się na ich przyjęcie do naszego klubu. Witamy w rotariańskich szeregach i życzymy samych sukcesów!

W naszym gronie powitaliśmy Małgosię Grodzką – do tej pory wielką przyjaciółkę naszego klubu, osobę zasłużoną dla powstania RC Warszawa Fryderyk Chopin. Jest to dla nas wielki zaszczyt i wyróżnienie! Mamy nadzieję, że będzie się u nas czuła doskonale a Jej powszechnie znane zaangażowanie oraz kreatywność znajdą w naszym klubie doskonały grunt do rozwoju i dadzą Jej oraz nam wszystkim mnóstwo satysfakcji!

Podpisanie umowy o współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że w dniu 12 grudnia 2016 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina podpisało z Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin umowę o współpracy w celu szerzenia i pogłębiania wiedzy o Fryderyku Chopinie oraz upowszechniania Jego twórczości. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina jest ośrodkiem chopinowskim o wieloletniej tradycji i międzynarodowym znaczeniu. Towarzystwo organizowało wiele imprez międzynarodowych: Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina, Konkursy płytowe Grand Prix du Disque F. Chopin (od 1985 r.), mistrzowskie kursy interpretacji muzyki Chopina (od 1985 r.), sympozja naukowe (m.in. w latach 1960, 1986 i 1989), wystawy za granicą (m.in. w Japonii, Czechach, Belgii, na Węgrzech, we Francji i w USA w latach 1960-1999); sprawowało stałą opiekę nad młodymi pianistami organizując od 1967 r. coroczne Ogólnopolskie Konkursy na Stypendia Artystyczne im. Fryderyka Chopina a także współpracowało i udzielało pomocy w organizowaniu festiwali i konkursów chopinowskich w Polsce i za granicą.  W 1985 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina powołało do życia Międzynarodową Federację Towarzystw Chopinowskich, w 1988 r. Międzynarodową Fundację im. F. Chopina, a w 1995 r. Alliances Internationale d`Associations et d`Amis de Frédéric Chopin. W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej (m.in. cykle koncertowe w Łazienkach, Sannikach, Brochowie, Podkowie Leśnej, festiwal w Powsinie, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Amatorów, Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque).

Dyrektorem Towarzystwa jest Pan Albert Grudziński – muzykolog, teoretyk muzyki, członek Komitetu Honorowego Hommage a`Artur Rubinstein, urodzony w Warszawie w rodzinie od kilku pokoleń związanej z tradycjami muzycznymi, którego przodkowie przyjmowali na swoich salonach Fryderyka Chopina na niedzielnych koncertach. Więcej informacji o Towarzystwie można znaleźć na stronie http://www.tifc.chopin.pl/index.php

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.