Spotkanie 20.03.2017

Pod nieobecność Prezydent Haliny Rajskiej nasze poniedziałkowe spotkanie poprowadziła Wice Prezydent Dorota Komor i Sekretarz Paweł Rosiński. W całości było poświęcone omówieniu spraw klubowych.

  • Monika Rosińska, Małgorzata Borroughdame Grodzka i Iwona Leśniewska uczestniczyły w otwarciu nowego BookStopu w Szpitalu Bielańskim. BookStop został umieszczony w holu głównym, tuż przy wejściu, w bardzo eksponowanym miejscu a Dyrektor szpitala, Pani Dorota Gałczyńska – Zych bardzo wysoko oceniła inicjatywę naszego klubu. Książki zaczęły się w nim pojawiać zupełnie spontanicznie natychmiast po tym gdy został ustawiony – przynosili je pacjenci, jak również do Pani Dyrektor zgłosiły się wydawnictwa gotowe je podarować. Darczyńcami także: Małgorzata Borroughdame Grodzka i Joannna Cichacka. Z inicjatywy Anny Sendor – Urban już wkrótce wszystkie zebrane książki będą stemplowane pieczątką klubową.

             

  • Omówiliśmy stan realizacji projektu pomocy dla Powstańców Warszawskich.

  • Wieczór 10.04. będzie szczególnym spotkaniem klubowym. Będzie to spotkanie świąteczne, na które kolejny raz zaprosiliśmy Powstańców Warszawskich. Małgorzata Borrougdame Grodzka zaproponowała by tego dnia obowiązywały nieco inne, bardziej formalne zasady i zgodziła się pełnić rolę Mistrza Ceremonii.

  • Wice Prezydent Dorota Komor ogłosiła, że Michał Skup został oficjalnie zgłoszony przez Zarząd jako kandydat do klubu RC Warszawa Fryderyk Chopin

Nasza nowa koleżanka – Joanna Cichacka.

Jestem absolwentką wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność język niemiecki). Od 16 lat pracuję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie, od 4 lat w Biurze Attaché Obrony. W Klubie Rotary Warszawa Chopin chciałabym w szczególności realizować projekty socjalne, ponieważ nic nie daje mi tyle radości i dalszej motywacji do działania, ile uśmiech osoby, której udało się pomóc.

Moje zainteresowania to: joga, kino, teatr, literatura, podróże.

Przedstawiamy listę projektów realizowanych przez RC Warszawa Fryderyk Chopin

1. Zakupiliśmy sprzęt do wyposażenia pracowni neurochirurgicznej w Szpitalu Dziecięcym na ulicy Żwirki i Wigury. Współpraca ta będzie kontynuowana.
2. Jesteśmy partnerami przy organizowaniu Festiwalu Urodzinowego Fryderyka Chopina.
3. Wspieramy Dom Samotnej Matki na Białołęce.
4. Organizujemy Wigilię i Dzień Dziecka dla dzieci kobiet i mężczyzn osadzonych w więzieniu na Grochowie.
5. Wyposażamy Warszawskie szpitale w Bookstopy czyli kąciki z książkami, organizujemy zbiórki książek.
6. Jesteśmy fundatorami nagrody głównej w konkursie Rowerowa Szkoła w białołęckiej Szkole Podstawowej.
7. Mamy bardzo dużą Wymianę Młodzieżową w tym roku 6 osób a w przyszłym 12 osób.
8. Jesteśmy w trakcie zawiązywania partnerstwa z Rotary Klubem z Sycylii.
9. Planujemy w przyszłości wysłać dziecko z Ośrodka Wychowawczego na Barskiej na roczną wymianę. Fundusze na ten cel będą pochodziły z funduszu Komisji Wymiany Młodzieżowej.
10. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Związkiem Powstańców Warszawskich
11. Rozwijamy aktywność sportową wśród Polskich Rotarian (stworzyliśmy Rotariański Klub Morsa)
12. Jesteśmy oficjalnymi Partnerami Fundacji Objazdowy Dom Kultury, widniejemy na ich stronach.
13 Mamy podpisaną umowę o współpracy z Towarzystwem Chopinowskim.
14 Umowę o współpracy mamy też ze Stowarzyszeniem Smolna.
15 Pracujemy też nad pozyskaniem do współpracy klubu partnerskiego z Alicante.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.