Stypendium Rotariańskie

Z przyjemnością ogłaszamy, że Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin, Klubem Rotary Warszawa-Józefów, Warszawskim Klubem Rotariańskim, Rotary Club Stargard, Rotary Club Zielona Góra i Rotary Białystok oraz ze wsparciem naszego członka korporacyjnego Fundacja im. Piotra Kotowskiego ruszamy z drugą edycją naszego programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia!  Od 1 do 29 lutego 2024 roku trwa nabór wniosków, w tym roku pula stypendialna urosła do już ponad 30.000 zł!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży. W 2021 roku otrzymaliśmy 55, w 2022 ponad 220 wniosków a w 2023 ponad 165 wniosków od niesamowitych młodych ludzi, którzy pokazali nam swoje zainteresowania, ukazujące talenty, które chcą rozwijać. 

KRYTERIA FORMALNE

O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:

 1. posiadają obywatelstwo Polskie lub posiadają miejsce zamieszkania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 2. do dnia 01 stycznia 2024 r. nie ukończyły lat 18;
 3. prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
 4. prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy, fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego i zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:

 1. zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
 2. osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.

Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU

 1. Pierwszy etap Programu wymaga złożenia wniosku poprzez stronę stypendiumrotary.com w którym podane zostaną:
 2. dane identyfikacyjne kandydata, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail;
 3. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
 4. zgłoszenie uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium;
 5. akceptacja treści niniejszego regulaminu.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje. Dopuszczalne formy zgłoszenia to prezentacja w formacie power point  lub film video. Maksymalna objętość przesyłanych materiałów to 10 MB.

Regulamin programu stypendialnego edycja 2024 do pobrania: Regulamin Programu Stypendialnego

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.