Global Grants

Pracujemy aktualnie nad zebraniem środków na rzecz zakupu samochodu dziewięcioosobowego dla Domu Dziecka w Pęcherach i pozyskaniem dofinansowania z Rotary Foundation. Poniżej prezentacja projektu. Zachęcamy do wsparcia tego projektu poprzez wpłaty na nasz rachunek bankowy z dopiskiem: Grant Dom Dziecka.

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin
ul. Kwitnącej Łąki 2B
02-971 Warszawa
Bank Pekao SA
58 1240 6074 1111 0010 7238 0760

We are currently working on gathering funds to purchase a nine seater car for the Children’s Homes in Pęchery and obtaining funding from the Rotary Foundation for the project. Below, you will find a presentation on the project. We encourage you to support our project by donations sent to our bank account with the title: Children’s Homes Grant


Komentarze są wyłączone.