Stypendium Rotariańskie 2022

Z przyjemnością ogłaszamy, że wspólnie z Rotary Club Warszawa Konstancin i Rotary Białystok ruszamy z drugą edycją naszego programu stypendialnego dla młodzieży poniżej 18 roku życia!  Od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku trwa nabór wniosków, w tym roku gwarantujemy co najmniej 10.000 zł na stypendia!

Chcesz rozwijać swoje pasje naukowe, sportowe lub artystyczne? Komisja Stypendialna przyzna je najbardziej utalentowanej i obiecującej młodzieży. W 2021 roku otrzymaliśmy 55 wniosków od niesamowitych młodych ludzi, którzy pokazali nam swoje zainteresowania, ukazujące talenty, które chcą rozwijać. 

KRYTERIA FORMALNE
1. O przyznanie stypendium ubiegać się mogą osoby, które:
a) posiadają obywatelstwo polskie;
b) do dnia 01 stycznia 2022 r. nie ukończyły lat 18;
c) prześlą prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie spełniające wymogi określone w niniejszym regulaminie, w szczególności zawierające zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Programie;
d) prześlą opinię nauczyciela, trenera lub wychowawcy i fotokopię ostatnio uzyskanego świadectwa szkolnego oraz odbędą rozmowę z Komisją (dotyczy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu).
2. O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać:
a) zstępni Członków Organizatora lub innych Klubów Rotary w Polsce;
b) osoby, które otrzymały stypendium w latach poprzednich.
3. Zgłoszenia do Programu są przyjmowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Organizatora, przy czym decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora.

PIERWSZY ETAP PROGRAMU
1. Pierwszy etap Programu wymaga przesłania na adres e-mail: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl zgłoszenia, w którym podane zostaną:
a) dane identyfikacyjne kandydata;
b) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) rodzica lub opiekuna prawnego kandydata;
c) informacje uzasadniające przyznanie kandydatowi stypendium.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), polega na przesłaniu informacji przedstawiającej sylwetkę kandydata i opisującej jego wiedzę i doświadczenie, umiejętności, osiągnięcia, dokonania, uzdolnienia i kompetencje.

Regulamin programu stypendialnego do pobrania: Rotary Regulamin Projektu stypendialnego_01012022

Zgłoszenie i zgoda: Zgłoszenie i zgoda – projekt stypendialny Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin 2022

Laureaci z roku 2021 podczas uroczystej Gali, na której zostały im wręczone stypendia:

 

 

Poland from Past to Present

10 lipca zawiatała do nas młodzież w liczbie 13 osób z 10 krajów – Harry i Eric z Tajwanu, Sophie i Stefan z Austrii, Eren i Tuana z Turcji, Malak z Egiptu, Giulia z Włoch, Gabriel z Brazylii, Ada z Rumunii, Klara z Czech, Frano z Chorwacji oraz Daniela z Portugalii. Młodzież dzielnie była wspierana przez nasze polskie rodzynki – Milę i Antka oraz uczestniczące w wycieczkach i wydarzeniach Julię, Marysię Malesę i Marysię Beredę oraz Krzyśka Śpiewaka. Możemy chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że projekt nam się udał, zbilansował się finansowo i choć kosztował wiele wysiłku aby go pierwszy raz zorganizować, jesteśmy mądrzejsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie. Mocno nas wsparli w organizacji tego przedsięwzięcia zarówno host rodzice młodzieży jak i Rotarianie z zaprzyjaźnionych klubów – Mark Krawczyński z RC Warszawa City prelekcją o Warszawie i Bartek Jarkiewicz z RC Warszawa Żoliborz pokazem drukarek 3D oraz RC Łódź 4 Kultury organizacją dwóch dni w Łodzi. Młodzież odwiedziła Malbork oraz Pola Grunwaldu, spędziła dwa dni w Łodzi oraz zwiedziła aktywnie Warszawę – przez muzea Polin, Powstania i Narodowe, poprzez Niewidzialną Wystawę, symulację lotu spadochronem, przejazd rowerami do Powsina a przede wszystkim cudowny dzień na kajakach. Liczymy na powtórkę i wizytę w Gdańsku oraz Olsztynie w roku 2020 ze wsparciem Rotarian z Trójmiasta i Olsztyna!

 

Intensywne pół roku za nami

Już pół roku minęło od objęcia Prezydentury przez Dorotę Komor w naszym klubie. Było to bardzo intensywne pół roku – które zaowocowało kontynuacją dotychczasowych projektów oraz przygotowaniem do realizacji nowych. Podczas spotkań klubowych mieliśmy zaszczyt gościć fantastycznych gości – odwiedził nas zarząd Fundacji Ronalda McDonalda, dyrektor Domu Dziecka w Pęcherach, adwokat prowadząca strategiczne postępowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich, prezes i właściciel Warszawskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz duża grupa Rotarian ze Szwajcarii oraz Rotarianie z Izraela (RC Club Nesher). Mieliśmy również bardzo uroczyste spotkanie wigilijne, podczas którego do naszego klubu dołączył Jacek Malesa.

Dzięki współpracy z Klubem Rotary Catania Est oraz Klubem Rotary Warszawa Konstancin, udało nam się dograć szczegóły wymiany pianistów podczas koncertów urodzinowych Fryderyka Chopina. Udało nam się także zorganizować koncert kameralny dla członków klubu i najbliższych przyjaciół. Koncert już 21 stycznia 2019 roku o godzinie 18.00. Cały dochód z koncertu zasili konto Fundacji Dzielna Matka w celu zakupu specjalistycznego siodła do hipoterapii dla podopiecznych Fundacji.

Udało nam się też zatwierdzić przez Komitet Wymiany Młodzieżowej nasz obóz krótkoterminowy – Poland from Past to Present. Obóz zgłoszony już do korespondentów wymiany krótkoterminowej na całym świecie i czekamy na pierwsze zgłoszenia. Z klubu z kolei na wymianę krótkoterminową wybiera się aż sześcioro młodzieży, i jedna stypendystka na wymianę długoterminową.